Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendini projektą „Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Vilkaviškio rajone“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendini projektą „Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Vilkaviškio rajone“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-41-0007.

Įgyvendinant projektą bus likviduota 11 kraštovaizdį darkančių objektų, teismo sprendimu pripažintų bešeimininkiais ir perduotų Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn:

1) Ferma, Beržinių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav.;

2) Ferma, Kregždžių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav.;

3) Ferma (veršidė), ferma ir siloso tranšėja, Vaitkabalių k., Gražiškių sen. Vilkaviškio r. sav.;

4) Statiniai (dirbtuvių, sandėlio, fermos pastatai) Vygrelių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. sav.;

5) Šiluminės trasos stovai, Kybartų m., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav.;

6) Statinys ( vieno aukšto pašarų sandėlis), Šapalų k., Klausučių sen,. Vilkaviškio r. sav.;

7) Gyvulininkystės ferma (kiaulidė), Teiberių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.;

8) Statiniai (vieno aukšto siloso tranšėja, gyvulininkystės ferma) Andriškių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav.;

9) Veršidės (3 tvartai) Švarpliškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.;

10) Karvidė, Mažučių k., Virbalio sen., Vilkaviškio r. sav.;

11) Veršidė, Šeštinių k., Virbalio sen., Vilkaviškio r. sav.

Bendra projekto vertė 309 340,60 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 262 939,51 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 46 401,09 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. kovo mėn.

Projektas finansuojamas iš Sangaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioritetą „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.