Meniu
Įgyvendinamas projektas „Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies rekonstrukcija“ Nr. 06.2.1-TID-R-511-41-0005

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies rekonstrukcija“ Nr. 06.2.1-TID-R-511-41-0005

Projekto tikslas - Dėl prastos Vilkaviškio miesto J. Janonio gatvės dalies būklės projekto metu planuojama atlikti gatvės rekonstrukciją atnaujinant dangą, įrengiant kelio ženklus, atliekant ženklinimą, įrengiant perėją pagal techninio projekto sprendinius su greitį ribojančiais kalneliais, pakeičiant esamus šviestuvus į naujus. Atnaujintos gatvės dalies ilgis sieks 0,19 km. Įgyvendinus projektą bus pagerintos vietinių gyventojų bei miesto svečių susisiekimo sąlygos, sumažės automobilių eksploatacijos, kelionės laiko sąnaudos bei oro tarša.

Bendra projekto vertė 85 542,82 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 72 711,39 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 12 831,43 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. rugsėjo mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.