Meniu
Pradedamas įgyvendinti projektas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41-0003 „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-41-0003 „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų, gyventojų užimtumui didinti, sudarymo bei socialinės ir ekonominės plėtros skatinimo Pilviškių miestelyje.

Siekiant mažinti gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus Vilkaviškio rajone, skatinti Pilviškių miestelio socialinę-ekonominę plėtrą, kartu prisidedant prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo bei miestelio patrauklumo vietos bendruomenei ir lankytojams didinimo, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija inicijuoja projektą, kurio metu planuojama atnaujinti vietos bendruomenei ir miestelio svečiams skirtas viešąsias erdves Pilviškių miestelyje: atnaujinti teritorijas, esančias Stoties ir Vasario 16-osios,  Dariaus ir Girėno ir Vasario 16-osios gatvių sankirtose, teritorijas, esančias šalia Stoties g. ir Mokyklos g. 1.

Tvarkomose teritorijose numatoma sutvarkyti teritorijų infrastruktūrą (įrengti takus, mažąją architektūrą, laisvalaikio praleidimui tinkamą infrastruktūrą (treniruoklius, vaikų žaidimų įrenginius, estradą, lauko tinklinio aikštelę), teritorijų apšvietimą).

Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad nauja infrastruktūra sudarys sąlygas įvairioms viešosioms paslaugoms vystytis ir gyventojų užimtumui didėti, infrastruktūra taps patraukli bendruomenės veiklai, viešųjų paslaugų sektoriaus kūrimui ir plėtrai, sudarys prielaidas smulkiojo verslo kūrimuisi ir plėtrai, kas sąlygos gyventojų užimtumą.

Bendra projekto vertė – 970 065,55 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 897 310,63 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 72 754,92 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2019 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.