Meniu
Įgyvendinamas projektas „Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies rekonstrukcija“ Nr. 06.2.1-TID-R-511-41-0004

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies rekonstrukcija“ Nr. 06.2.1-TID-R-511-41-0004

Projekto tikslas - planuojama atlikti gatvės rekonstrukciją kompleksiškai atnaujinant dangas, įrengiant kelio ženklus, atliekant ženklinimą, įrengiant perėją su greitį ribojančiais kalneliais, pakeičiant esamus šviestuvus į naujus. Atnaujintos gatvės dalies ilgis sieks 0,198 km. Rūtų gatvėje numatoma nutiesti pėsčiųjų taką (0,100 km), kuris sujungs J. Janonio ir Vilniaus gatves. Įgyvendinus projektą bus pagerintos vietinių gyventojų bei miesto svečių susisiekimo sąlygos bei eismo saugumo situacija Vilkaviškio mieste. Sumažės automobilių eksploatacijos sąnaudos, kelionės laiko sąnaudos bei oro tarša.

Bendra projekto vertė 113 815,83 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos sudaro 96 743,46 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis –17 072,37 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. rugsėjo mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“.