Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės naujienos

 

         

 • Dar viena gatvė Vilkaviškio mieste nušvito naujai. Užbaigti apšvietimo linijos atnaujinimo II etapo darbai Medžiotojų gatvėje Vilkaviškyje – visoje gatvėje naujais LED šviestuvais atnaujinta apšvietimo linija.  Atsižvelgiant į gyventojų patiriamus nepatogumus dėl Vilkaviškyje vykdomų Maironio gatvės rekonstrukcijos darbų, apšviesta šios gatvės atkarpa iki sankryžos su Statybininkų gatve.

 

 • Vilkaviškio rajono savivaldybėje toliau aktyviai įgyvendinama Daugiabučių namų atnaujinimo programa. Vilkaviškio rajone jau baigti renovuoti 38 gyvenamieji namai – praėjusią savaitę galutinai baigtas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutis, esantis Lauko g. 28, Vilkaviškio mieste. Dar du daugiabučius namus Kybartuose tikimasi baigti modernizuoti iki naujųjų metų. Iš viso šiuo metu Vilkaviškio mieste atnaujinti (modernizuoti) 24 daugiabučiai namai, Kybartuose – 13, o Pilviškiuose - 1. Be to, gruodžio mėnesį įvyko Vilkaviškio mieste rengiamų investicijų planų dar 5 daugiabučiams namams vieši aptarimai, kuriuose dalyvavę daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai galėjo susipažinti su rengiamais investicijų planais ir pateikti savo pastabas bei pageidavimus. Vykdant Daugiabučių namų atnaujinimo programą rajone vis daugėja įspūdį darančių atnaujintų, estetiškų fasadų.

 • Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“. Šiuo projektu siekiame sumažinti Vilkaviškio rajone esančių griūvančių, kraštovaizdį darkančių ir grėsmę žmonių sveikatai bei gyvybei keliančių bešeimininkių pastatų skaičių, gerinti rajono kraštovaizdį. Įgyvendinant projektą buvo likviduota 19 kraštovaizdį darkančių statinių bei sutvarkytos teritorijos – tai leis atkurti dėl žmogaus veiklos pažeistus kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, ankstesnę biologinę įvairovę. 

  Įgyvendinus projektą, buvo likviduojami kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai Vilkaviškio rajone:

  1. Pastatų kompleksas (susidedantis iš 2 gyvulininkystės fermų ir daržovių saugyklos) Drebulinės kaime;

  2. Pastatų kompleksas (susidedantis iš 2 karvidžių) Paežerių kaime;

  3. Pastatų kompleksas (susidedantis iš 5 statinių) Daržininkų kaime;

  4. Pastatų kompleksas (susidedantį iš 2 statinių) Duonelaičių kaime;

  5. Dirbtuvės (1 statinys) Virbalio mieste;

  6. Sandėlis (1 statinys) Kybartų  mieste;

  7. Ferma (1 statinys) Klausučių kaime;

  8. Pastatų kompleksas (susidedantis iš 3 statinių) Teiberių kaime;

  9. Karvidė (1 statinys) Virbalio miesto laukų kaime. 

  Visi likviduoti statiniai teismo sprendimu buvo pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn. Bendra projekto vertė – 116 313,00 Eur, iš jų ES lėšos sudaro iki 98 866,05 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos  – 17 446,95 Eur.  Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ .