Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu – Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru – įgyvendina projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0003 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru įgyvendina projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-41-0003 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“.

Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintos Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vidaus patalpos, skirtos vaikų neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimui ir įsigyta reikiama įranga, skirta kokybiškam paslaugos teikimui. Įgyvendinamus projektą, pagerės vaikų neformaliojo ugdymo galimybės, padidės įstaigos veiklos efektyvumas ir kokybė bei viešosios paslaugos prieinamumas.

Šiuo metu Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre atliekami rangos darbai. Rangos darbus vykdo uždaroji akcinė bendrovė „Kegisa“. Planuojama rangos darbų pabaiga iki 2019 m. gruodžio mėn.

Bendra projekto vertė 492 274,18 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 418 433,05 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 73 841,13 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas.