Meniu
Vilkaviškio rajono savivaldybės pavojingi objektai

Pavojingas objektas – UAB Agrochema“ filialas „Vilkaviškio agrochemija"

         

Objekto rekvizitai UAB „Agrochema“ filialas „Vilkaviškio agrochemija" Giedrių g. 153, Bučiūnų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.sav. 70124


Pavojingas objektas – UAB „Underhill Baltic“ Pilviškių mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos priemonių terminalas

 

INFORMACIJA  VISUOMENEI APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ

Informuojame, kad Pilviškių terminalas (Geležinkelio g. 30, Pilviškiai, Vilkaviškio r.) yra įregistruotas Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre, kaip žemesniojo lygio pavojingasis objektas Nr. 10016088.

1. Veiklos vykdytojas: UAB „UHB SERVICE", Plento g.92, Širvintos, Širvintų raj.  į.k. 303402021.

2. Pavojingo objekto adresas: UAB „UHB SERVICE" Geležinkelio g. 30, Pilviškiai, Vilkaviškio r.;

3. Pavojingam objektui vadovauja UAB „UHB SERVICE“ direktorius Vitalis Morkūnas (mob. tel. 8-656 31021);

4. Pavojingo objekto veiklos rūšys: agrocheminių produktų ir trąšų fasavimas bei sandėliavimas, grūdų ir pašarų, kitų prekių sandėliavimas ir saugojimas;

5. Pavojingosios medžiagos – amonio salietros kiekis pavojingame objekte gali siekti 4900 t. Objekte taip pat sandėliuojamos pavojingos augalų apsaugos priemonės (toksiškumas vandens organizmams, odos dirginimas, ūmus toksiškumas (įkvėpus));

6. Amonio salietra (amonio nitratas) klasifikuojama pagal Reglamentą (EB) Nr.
1272/2008: Oksiduojančiosios kietos medžiagos Kat. 3, akių dirginimas Kat. 2.

Pavojingumo frazės: H272 - Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.

7. Įvykus avarijai, specialiąsias tarnybas ir šalia esančios bendroves, UAB „UHB SERVICE“ informuoja mobiliuoju ryšiu, įjungia sireną, nuolatos dalinasi informacija apie esančią situaciją;

8. Sprogimo atveju žmonės gali nukentėti nuo sprogimo bangos daromo poveikio, o gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais. Apsaugos priemonės avarijos metu - grynas oras. Nukentėjusiam duoti gerti vandens arba pieno. Nešvarias vietas plauti vandeniu ir muilu. Būtina sandariai uždaryti pastatų langus bei duris, pasiruošti galimai evakuacijai. Pasirūpinę individualiomis apsaugos priemonėmis kuo skubiau palikite užterštą zoną, eidami statmenai vėjo krypčiai. Atvykus specialiosioms ir gelbėjimo tarnyboms, besąlygiškai laikytis šių tarnybų darbuotojų nurodymų.    

9. Informaciją apie paskutinio planinio patikrinimo datą galite rasti internetiniame puslapyje: http://www.vpgt.lt/go.php/Pavojingieji%20objektai272

10.Smulkesnė informacija apie pavojingąjį objektą, saugos priemones, patikrinimus teikiama tel. 865631021 bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento internetiniame puslapyje www.vpgt.lt.