Meniu
Administracijos direktoriaus pavaduotojos darbotvarkė

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS DAIVOS RIKLIENĖS DARBOTVARKĖ


2019-11-18 - 2019-11-22


PIRMADIENIS

09.00 val. Dalyvavimas Tarybos narių mokymuose. 

13.30 val. Konkursas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.


ANTRADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA


TREČIADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA


KETVIRTADIENIS


ATOSTOGŲ DIENA


PENKTADIENIS


13.00 val. Smulkaus ir vidutinio verslo paraiškų svarstymas.

16.00 val. Dalyvavimas Jono Basanavičiaus gimimo metinių minėjimo renginyje.

17.00 val. Dalyvavimas labdaros renginyje Vienos kėdės istorija".

 

 


2019-11-11 - 2019-11-15


PIRMADIENIS

9.30 val. darbinis pasitarimas dėl autobusų poreikio rajono ugdymo įstaigose

10.30 val. darbinis pasitarimas dėl atlyginimų Globos centre

14.30 val. darbinis pasitarimas dėl renginio skirto sporto srities specialistams

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto vertinimo

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl viešųjų pirkimų vykdymo

17.00 val. žemdirbių šventės akimirkų aptarimas

 

ANTRADIENIS

8.00 – 17.00 val.  2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos – Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos  stebėsenos komiteto 4 posėdis (Palanga)

 

TREČIADIENIS

8.00 – 17.00 val.  2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos – Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos  stebėsenos komiteto 4 posėdis (Palanga)

 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. susitikimas su Erasmus+ projekto dalyviais

11.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis

14.00 val. dalyvavimas renginyje Metų žvilgsnis 2019 (Marijampolėje)

 

PENKTADIENIS

9.00 – 14.00  val. susitikimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, globos centrais bei miestų (rajono) savivaldybių administracijomis dėl projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimo

15.00 val. savivaldybės administracijos prioritetiniams objektams nustatyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų (patalpų) būtiniems remonto darbams atlikti komisijos posėdis

 

2019-11-04 - 2019-11-08


PIRMADIENIS

9.30 val. darbinis pasitarimas su projektuotojais dėl Vilkaviškio kultūros centro salės remonto darbų

10.30 val. Paramos komisijos posėdis

12.00 val. susitikimas dėl veiklų plano Paežerių dvare

14.30 val. susitikimas su projektuotojais dėl Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo

 

ANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų, įstaigų vadovų pasitarimas

10.30 val. susitikimas su UAB „Lietuvos paštas“ vadovais

14.00 val. darbdavių atrankos komisijos posėdis

14.30 val. dalyvavimas mokinių savivaldos forume

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl savivaldybei priklausančių patalpų nuomos

16.00 val. NVO tarybos posėdis

18.00 val. knygos „Sūduvos girios“ pristatymas

 

TREČIADIENIS

9.00 val. konkursas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Klausučių seniūnijos seniūno pareigas

12.00 val. dalyvavimas akcijoje, skirtoje Pyragų dienai

14.00 val. autobusų maršrutų eismo tvarkaraščių derinimo komisijos posėdis

16.00 val. darbinis pasitarimas dėl kultūros paso ir veiksmų plano Vilkaviškio rajone

17.00 val. Projekto sprendinių dėl LIDL prekybos centro statybos viešas svarstymas

 

KETVIRTADIENIS

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl kultūros paveldo objektų tvarkybos

14.00 val. dalyvavimas Marijampolės bendradarbystės centro „Spiečius“ atidaryme

16.00 val. dalyvavimas Verslo forume 2019

 

PENKTADIENIS

14.00 val. dalyvavimas Žemdirbių šventėje


2019-10-28 - 2019-11-01


PIRMADIENIS

9.00 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimo

10.00 val. darbinis pasitarimas su Jaunimo reikalų koordinatore, Finansų bei Švietimo, kultūros ir sporto skyrių vedėjais dėl programos jaunimui 2020 m.

11.00 val. Paramos komisijos posėdis

13.00 val. išvykstamasis vizitas į Kybartų lopšelį-darželį Ąžuoliukas 


ANTRADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl dedikacijos paskelbimo kam skirti 2020 m. 

10.00 val. renginys Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl  Vilkaviškio miesto apšvietimo sprendinių ir jų įgyvendinimo

14.00 val. darbinis pasitarimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, TBK ir seniūnijų seniūnais

 

TREČIADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas  pagal pareigines funkcijas  veiklos  koordinavimui priskirtų skyrių vedėjų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl gautų gyventojų skundų svarstymo

13.00 val.  darbinis pasitarimas dėl 2020 m. biudžeto formavimo Socialinės paramos skyriaus veiklai

 14.00 val. darbinis pasitarimas dėl Globos centrų veiklos tarp Marijampolės apskrityje veikiančių Globos centrų ir Savivaldybių atstovų

 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas skyrių vedėjų dirbančių vietinio ūkio, investicijų, planavimo, viešųjų pirkimų srityse (303 k.)

13.00 val. darbinis pasitarimas dėl veiklos vertinimo, audito pastabų ugdymo įstaigose

 14.00 val. darbinis pasitarimas dėl Kalėdinio miestelio veiklų


 PENKTADIENIS

Valstybinė šventė

 

2019-10-21 - 2019-10-25


PIRMADIENIS

9.00 val. darbinis pasitarimas dėl Globos centro veiklų

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl socialinių būstų pirkimo

11.30 val. Bočios turnyras 2019 Gražiškiuose

13.30 val. darbinis pasitarimas su kaimo bendruomenių lyderiais dėl bendruomeninio verslo įgyvendinimo

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl investicijų pritraukimo

16.00 val.  Konsultacinis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

ANTRADIENIS

 9.00 val. konkursas į  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas  

13.00 val. darbinis pasitarimas Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre

14.00 val. darbinis vizitas LSDP prezidiumo atstovų

 

TREČIADIENIS

 9.00 val.  susitikimas su KTU atstovais dėl dalyvavimo projekto „Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai“ veiklose

10.00 val. Būsto pirkimo komisijos posėdis

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl Kalėdinio miestelio veiklų

14.00 val. vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisijos posėdis

16.00 val. Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

 

KETVIRTADIENIS

 9.00 val. darbinis susirinkimas skyrių vedėjų dirbančių vietinio ūkio, investicijų, planavimo, viešųjų pirkimų srityse (303 k.)

14.00 val. Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis

15.00 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl „Mokslo paskirties pastato, Pilviškių „Santakos“ vaikų darželio (un. nr. 4400-0954-5875), Mokyklos g. 5, Pilviškiai, kapitalinio remonto statybos darbai“ pirkimo 

15.30 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimo

18.00 val. Miestų VVG tinklo visuotinis susirinkimas

 

PENKTADIENIS

 9.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovaujančios LSDP ir LVŽS frakcijos posėdis (301 k.)

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (313 k.)

14.00 val. Būsto pirkimo komisijos posėdis

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl darbų Maironio ir Kęstučio gatvėse užbaigimo

16.00 val. Edward S. Curtis fotografijų parodos „Šešėlių gaudytojas“ atidarymas

 

 

2019-10-14 - 2019-10-18


PIRMADIENIS

10.00 val. darbinis pasitarimas apie motyvavimo ir skatinimo priemones žmonėms kuriems reikalinga socialinė pagalba

13.30 val. Psichologinių krizių valdymo gupės vizitai į Pilviškių ir Klausučių seniūnijasANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų mažasis  pasitarimas

10.30 val. Vilkaviškio r. lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ lankymas

13.30 val. darbinis pasitarimas dėl prisidėjimo prie projektų įgyvendinamų pagal Vilkaviškio krašto VVG strategiją 

15.00 val. darbinis pasitarimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojais dėl kalėdinio miestelio

16.00 val. LSDP frakcijos posėdis


TREČIADIENIS

10.00 val. Marijampolės regiono plėtros posėdis Šakių r. Lekėčių sen. 

15.00 val. Vilkaviškio rajone veikiančių ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas


KETVIRTADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas skyrių vedėjų dirbančių vietinio ūkio, investicijų, planavimo, viešųjų pirkimų srityse (303 k.)

11.00 val. Šeimos komisijos metodo pristatymas. LR socialinė apsaugos ir darbo ministerija. Labdaros ir paramos fondas „Dienvilis“

16.00 val. viešojo pirkimo komisijos posėdis dėl automobilių kuro pirkimo


PENKTADIENIS

ATOSTOGŲ DIENA2019-10-07 - 2019-10-11


PIRMADIENIS

9.00 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl „Mokslo paskirties pastato, Pilviškių „Santakos“ vaikų darželio (un. nr. 4400-0954-5875), Mokyklos g. 5, Pilviškiai, kapitalinio remonto statybos darbai“ pirkimo

10.00 val. darbinis pasitarimas dėl piniginės socialinės paramos ir užimtumo tarnybos bendro plano

10.30 val. išvykstamasis būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis

14.00 val. nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto komisijos posėdis

16.00 val. Mokytojo dienos minėjimas


ANTRADIENIS

8.30 val. darbinis Vadovų pasitarimas su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktoriumi dėl Verslo dienos 

10.00 val. savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos išvažiuojamasis posėdis

11.00 val. darbinis Vadovų pasitarimas su Žemės ūkio skyriumi dėl Žemdirbių šventės 2019 m.

15.00 val. bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis

16.00 val. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

 

TREČIADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas  pagal pareigines funkcijas  veiklos  koordinavimui priskirtų skyrių vedėjų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų

10.30 val. darbinis pasitarimas su Jaunimo reikalų koordinatoriumi

11.00 val. Vilkaviškio Miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis

13.30 val. Psichologinių krizių valdymo gupės vizitai į Pajevonio ir Vištyčio seniūnijas

 

KETVIRTADIENIS

9.30 val. Konkursas atrinkti pretendentui į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas 

10.30 val. konferencija - diskusija „Savižudybė: išgirsti, kalbėti, padėti“ Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras muziejus

13.00 val. susitikimas su Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos atstovais Globos centre

 17.30 val. senovinės muzikos festivalio Viva La musica atidarymo renginys Paežerių dvaro rūmuose

 

 

PENKTADIENIS

8.30 val.  darbinis pasitarimas su Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktore ir Jaunimo reikalų koordinatore

10.00 val. Civilinės saugos darbuotojų mokymai

12.00 val. Gižų mokyklos 150-ies metų jubiliejinė šventė „Draugiški pašnekesiai“

14.00 val. išvyka į Auksinės krivūlės apdovanojimų renginį

 

 

2019-09-30 - 2019-10-04

 

PIRMADIENIS

 9.00 val. susitikimas su specialistais dirbančiais viešųjų ryšių, komunikacijos srityse

11.30 val. Gražiškių gimnazijos maitinimo patalpų atidarymas

13.30 val. lankytojų priėmimas probleminiais klausimais

15.00 val. būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos posėdis

15.30 val. pasitarimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje

 

ANTRADIENIS

8.00 - 17.00 val. mokymai „Komunikacijos Europos Sąjungos klausimais metodikos pristatymas ir mokymai viešojo valdymo institucijoms. Darbas su žiniasklaida“

 

TREČIADIENIS

8.00 - 17.00 val. mokymai „Komunikacijos Europos Sąjungos klausimais metodikos pristatymas ir mokymai viešojo valdymo institucijoms. Darbas su žiniasklaida“

 

KETVIRTADIENIS

 8.30 val. darbinis pasitarimas su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktoriumi dėl Verslo forumo

9.00 val. darbinis pasitarimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje

10.30 val. darbinis pasitarimas dėl investicijų pritraukimo su Investicijų, strateginio planavimo skyriaus vedėja

13.30 val. naujos Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainės pristatymas

14.30 val. darbinis pasitarimas dėl 2020 m. kalendoriaus koncepcijos

15.00 val. darbinis pasitarimas dėl teisės aktų saugojimo Savivaldybės elektroninių dokumentų saugyklose

16.00 val. Respublikinis renginys skirtas Tarptautinei mokytojo dienai

 

PENKTADIENIS

 10.00 val. susitikimas su NVO pirmininku dėl veiklos

11.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis

14.00 val. darbinis pasitarimas Gudkaimio globos namuose

 

2019-09-23 - 2019-09-27

 

PIRMADIENIS

 8.30 val. darbinis pasitarimas su Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro muziejaus direktore

9.30 val. darbinis pasitarimas su Savivaldybės skyrių vedėjais dėl bendruomeninio verslo kūrimo, vystymo, paslaugų pirkimo ar kito bendradarbiavimo

11.00 val. kartu su Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariais priklausančiais Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetui neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančių įstaigų lankymas

14.00 val. Dalyvavimas Lietuvos žydų genocido atminimo dienos minėjime Vilkaviškio holokausto kapinėse

16.00 val. Konsultacinis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

ANTRADIENIS

 9.00 val. Susitikimas su projektuotojais projektuojančiais Šeimenos upelio pakrančių infrastruktūrą

11.00 val. Dalyvavimas Vilkaviškio rajono bendruomenių forume

14.00 val. Vietinio susiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių derinimo nuolatinės komisjos posėdis

15.00 val. Politinės tarybos posėdis

 


TREČIADIENIS

 9.00 val. darbinis susirinkimas  pagal pareigines funkcijas  veiklos  koordinavimui priskirtų skyrių vedėjų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų

10.00 val. darbinis susirinkimas skyrių vedėjų dirbančių vietinio ūkio, investicijų, planavimo, viešųjų pirkimų srityse (303 k.)

11.00 val. darbinis pasitarimas dėl bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos

13.30 val. Psichologinių krizių valdymo gupės vizitai į Keturvalakių ir Gižų seniūnijas

 

KETVIRTADIENIS

 11.00 val. Paramos komisijos posėdis

13.00 val. Susitikimas su Lietuvos pašto vadovais

 14.00 val. Susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto viceministru MPRC Vilkaviškio skyriuje

 

PENKTADIENIS

 9.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovaujančios LSDP ir LVŽS frakcijos posėdis (301 k.)

 10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (313 k.)

 14.00 val. Socialinių darbuotojų dienos minėjimas Vilkaviškio kultūros centre.

 

 

2019-09-16 - 2019-09-20

 

PIRMADIENIS

 10.30 val. susitikimas su Gudkaimio savarankiško gyvenimo namų vadovu

11.30 val. susitikimas su Marijampolės profesinio rengimo centro ir Vilkaviškio skyriaus vadovais

13.30 val. Psichologinių krizių valdymo gupės vizitai į Kybartų ir Virbalio seniūnijas

 

ANTRADIENIS

 9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų mažasis  pasitarimas

11.00 val. susitikimas su Vilkaviškio krašto laikraščio „Santaka“ korespondentais

14.00 val. susitikimas su Euroregiono Nemuno Marijampolės biuro direktoriumi G. Skamaročium

16.00 val. LSDP frakcijos posėdis

 

TREČIADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas  pagal pareigines funkcijas  veiklos  koordinavimui priskirtų skyrių vedėjų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų

15.00 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl „Mokslo paskirties pastato, Pilviškių „Santakos“ vaikų darželio (un. nr. 4400-0954-5875), Mokyklos g. 5, Pilviškiai, kapitalinio remonto statybos darbai“ pirkimo.

15.30 val. viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimo.

 

KETVIRTADIENIS

 9.00 val. darbinis Savivaldybės vadovų susirinkimas su UAB „Kautra“ dėl Vilkaviškio autobusų stoties statybų.

10.30 val. vienkartinės finansinės paramos skyrimo komisijos posėdis

15.00 val. darbinis susitkimas su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro vadovu dėl Europos paveldo dienų renginių

 

PENKTADIENIS

 

9.00 val. Savivaldybės vadovų susitikimas su Pilviškių seniūnu, Pilviškių mstl. bendruomenės pirmininke ir kultūros darbuotojais

10.00 val. Savivaldybės vadovų susitikimas su UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ vadovu

11.00 val. Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis

13.00 val. darbinis sutikimas su Socialinės paramos skyriaus ir Alvito šv. Kazimiero namų atstovais

15.00 val. Jaunimo reikalų tarybos posėdis

17.00 val. Paežerių dvare Europos paveldo dienų renginiai

 

 

2019-09-09 - 2019-09-13

 

ATOSTOGOS

 

2019-09-02 - 2019-09-06

 

PIRMADIENIS

 10.00 val. mokslo metų pradžios šventė Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje

13.00 val. mokslo metų pradžios šventė Vilkaviškio muzikos mokykloje

16.00 val. veiklų aptarimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais, Jaunimo koordinatoriumi

 

ANTRADIENIS

 9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų didysis  pasitarimas

11.00 val. darbo grupės posėdis su Ruciana - Nida ir Kowale seniūnijos atstovais iš Lenkijos  dėl tarptautinių projektų

13.00 val. Eismo saugumo komisijos posėdis

15.00 val. susirinkimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje dėl atvykusių į mokyklas mokinių skaičiaus, dėl mokinių pavėžėjimo poreikio

16.00 val. Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis

 

TREČIADIENIS

 8.30 val. darbinis pasitarimas dėl bendruomeninių organizacijų paskatinimo

9.00 val. darbinis susirinkimas  pagal pareigines funkcijas  veiklos  koordinavimui priskirtų skyrių vedėjų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų 

10.00 val. viešojo pirkimo komisijos posėdis dėl „Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato, esančio adresu: Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis, modernizavimo rangos darbai“ pirkimo

11.00 val. darbinis pasitarimas su UAB „Parama“ vadovais

13.30 val. savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos išvažiuojamasis posėdis

14.00 val. vietinio susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių derinimo nuolatinės komisijos posėdis

 

KETVIRTADIENIS

 8.00 - 17.00 val. 6-asis Lietuvos turizmo forumas „Pokyčiai, skatinantys rytdienos turizmą“

 

PENKTADIENIS

 8.00 val. darbinis pasitarimas dėl bendruomeninių organizacijų paskatinimo

10.00 val. darbinis pasitarimas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais

12.00 val. išvykimas į Gurjevską, Kaliningradas

 

2019-08-26 - 2019-08-30

 

PIRMADIENIS

9.00 val. viešojo pirkimo komisijos posėdis dėl „Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato, esančio adresu: Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis, modernizavimo rangos darbai“ pirkimo

10.45 val. viešojo pirkimo komisijos posėdis dėl Privažiuojamojo kelio VK7855 prie Miestlaukio gyvenvietės, Kybartų sen. Vilkaviškio r. sav. kapitalinio remonto aprašo parengimo ir šio kelio kapitalinio remonto darbų pirkimo (vokų atplėšimo procedūra).

11.00 val. vizitas į valstybinę maisto ir veterinarinę tarnybą aptarti mokyklų būklę

13.00 val. darbinis susirinkimas dėl Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus ateities

15.00 val. komisijos posėdis prioritetiniams objektams nustatyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų (patalpų) būtiniems remonto darbams atlikti 

16.00 val. darbinis susitikimas dėl Kalėdinio miestelio koncepcijos Vilkaviškyje

 

ANTRADIENIS

8.00 – 17.00 val. komandiruotė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamą konferenciją „Socialinis teisingumas švietime – bendros pastangos dėl kiekvieno vaiko sėkmės!„, kuri vyks Kėdainių arenoje

 

TREČIADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas  pagal pareigines funkcijas  veiklos  koordinavimui priskirtų skyrių vedėjų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų 

10.00-15.00 val. konferencija „Nuostaba - šaltinis padedantis atrasti?“. Vilkaviškio kultūros centras

13.00 val. susitikimas su Regiono pertvarkos procesų eksperte Daiva Jarmaliene 

16.30 val. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškų svarstymas finansavimui skirti

 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas skyrių vedėjų dirbančių vietinio ūkio, investicijų, planavimo, viešųjų pirkimų srityse (303 k.)

10.30 val. darbinis susitikimas su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktoriumi dėl turizmo projekto susijusio su objektų ženklinimu

11.00 val. vietinio susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių derinimo nuolatinės komisijos posėdis

14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės posėdis

 

PENKTADIENIS

Atostogų diena

 

2019-08-19 - 2019-08-23

 

PIRMADIENIS

11.00 val. kartu su Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetu, Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų, kuriose nuo rugsėjo 2 d. bus maisto gamyba, lankymas

15.00 val. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

16.00 val. Konsultacinis posėdis

 

ANTRADIENIS

9.00 val. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų, seniūnų mažasis pasitarimas

11.00 val. susitikimas su UAB „Kautra“ projektuotojais dėl Vilkaviškio autobusų stoties statybos ir infrastruktūros apie objektą įrengimo 

14.00 val. susitikimas Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure su mokyklų valgyklų vedėjais ir dietiste

16.00 val. finansavimui pateiktų paraiškų pagal Šeimos stiprinimo programą  vertinimas

 

TREČIADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas  pagal pareigines funkcijas  veiklos  koordinavimui priskirtų skyrių vedėjų ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų 

10.30 val. darbinis susirinkimas dėl Kybartų vaikų globos namų patalpų įveiklinimo

14.00 val. Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos posėdis

15.00 val. darbinis susirinkimas dėl statomo Vilkaviškio sporto komplekso įveiklinimo

15.45 val. viešojo pirkimo komisijos, dėl Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato, esančio adresu Nepriklausomybės g. 58 Vilkaviškis modernizavimo rangos darbų pirkimo, vokų atplėšimo procedūra.

 

KETVIRTADIENIS

9.00 val. darbinis susirinkimas skyrių vedėjų dirbančių vietinio ūkio, investicijų, planavimo, viešųjų pirkimų srityse (303 k.)

11.00 val. Vilkaviškio rajono neįgaliųjų sporto šventė (Vilkaviškio profesinės mokyklos sporto salėje)

14.00 val. darbinis susirinkimas dėl naujai statomo Vilkaviškio sporto komplekso patalpų pritaikymo tolimesnei veiklai (objekte)

16.00 val. posėdis dėl sprendimo paskirstant lėšas pagal Šeimos stiprinimo programą (118 k.)

 

PENKTADIENIS

9.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atstovaujančios LSDP ir LVŽS frakcijos posėdis (301 k.)

10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis (313 k.)

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-18 09:30:38