Meniu
Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė

VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PIRMININKAS

 

Daiva Riklienė

Tel. 861851718

El. paštas d.rikliene@gmail.com

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 2014 m. rugsėjo mėn. 5 d steigiamojo susirinkimo protokolas

VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBA

1.

Algirdas Neiberka

Vietos valdžios atstovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. B-TS-103

2.

Vitas Gavėnas

(Valdybos pirmininkas)

Vietos valdžios atstovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. B-TS-103

3.

Danguolė Gudeliauskienė

Vietos valdžios atstovas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019-06-28 sprendimas Nr. B-TS-103

4.

Gintaras Brokevičius

Verslo atstovas

UAB „Gintrėja“, 185264515

5.

Aloyzas Beržanskis

Verslo atstovas

UAB „Vilkasta“, 185203779

6.

Teisutė Čiapienė

Verslo atstovas

UAB „Teivida“, 300593315

7.

Elena Savickienė

Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų

Vilkaviškio LIONS klubas, 300100676

8.

Reda Besasparienė

Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų

Vilkaviškio rajono ROTARY klubas, 285469720, 2015-09-18 prašymas

9.

Gintautas Girniukaitis

Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, jaunimo atstovas

Vilkaviškio buriuotojų klubas „Škvalas“, 185342743

VILKAVIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTO ADMINISTRACIJOS VADOVAS

 

Jurga Grigaliūnaitė

Tel. 8 689 11 022

El. paštas info@vilkaviskiomiestovvg.lt

Terminuota darbo sutartis

 

 NAUJIENOS


2019-05-28

 

Pakartotinas kvietimas Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus

 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 28 d. skelbia kvietimą Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategijos veiksmus:


 

  • 1.1.1. veiksmas „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims”
  • 1.1.2. veiksmas „Savanoriškos pagalbos teikimas namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims”.
  • 2.2.1. veiksmas „Konsultacijų teikimas jauno verslo subjektams steigiant ir plėtojant verslą“.
  • 2.2.2. veiksmas „Jaunimo verslumo mokymai bendradarbiaujant su kitomis VVG”.
  • 2.2.3. veiksmas „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas“.


 

Kvietimo dokumentai:

 

 

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 1.1.1 veiksmą

 

 

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 1.1.2 veiksmą

 

 

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.2.1 (patikslintas)

 

 

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.2.2 veiksmą (patikslintas)

 

 

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai pagal 1.1.1 ir 1.1.2 veiksmus

 

 

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai pagal 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 veiksmus

 

 

 

Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas2019-05-17


Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal kvietimą Nr. 1


 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0010 „Vilkaviškio miesto plėtros strategijos administravimo įgyvendinimas“ organizuoja mokymus potencialiems vietos projektų pareiškėjams, pagal kvietimą Nr. 1.


 

Mokymų datos:

 

2019 m. gegužės 20 d. 15.00 val. mokymai tema „Vilkaviškio miesto 2016-2013 m. plėtros strategija ir jos įgyvendinimo veiksmai“.

 

2019 m. gegužės 21 d. 15.00 val. mokymai „Savanoriškos pagalbos teikimas namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims įgyvendinant Vilkaviškio miesto VVG strategiją. Galimybės ir projektinių idėjų aptarimas“.

 

2019 m. gegužės 22 d. 15.00 val. mokymai „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims įgyvendinant Vilkaviškio miesto VVG strategiją. Galimybės ir projektinių idėjų aptarimas“.

 

2019 m. gegužės 23 d. 15.00 val. mokymai „Jauno verslo galimybės ir verslumo skatinimas  įgyvendinant Vilkaviškio miesto VVG strategiją. Projektinių idėjų generavimas ir aptarimas“.


 

Mokymai vyks Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre, J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis. Mokymų trukmė 4 ak. val.


 

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija tel. 20525, el. paštu: v.girdauskas@vilkaviskisinfo.lt


2019-05-17


 

Kvietimas Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus


 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 28 d. skelbia kvietimą Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategijos veiksmus:

 

  • 1.1.1. veiksmas „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims”
  • 1.1.2. veiksmas „Savanoriškos pagalbos teikimas namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims”.
  • 2.2.1. veiksmas „Konsultacijų teikimas jauno verslo subjektams steigiant ir plėtojant verslą“ ir 2.2.3. veiksmas „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas“.
  • 2.2.2. veiksmas „Jaunimo verslumo mokymai bendradarbiaujant su kitomis VVG”.
 

 

Kvietimo dokumentai:

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 1.1.1 veiksmą

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 1.1.2 veiksmą

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.2.1 ir 2.2.3 veiksmą

 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.2.2 veiksmą (patikslintas)

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai pagal 1.1.1 ir 1.1.2 veiksmus

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai pagal 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 veiksmus

 

Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

 

 2016-01-31

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Vilkaviškio miesto vietos  plėtros strategijos rengimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-909, kurio pagrindinis uždavinys parengti strategiją „Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategija“. Vietos plėtros strategija rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 patvirtintomis „Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis”.

Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos rengimo tikslas – parengti strategiją, kuri orientuota į bendruomenių socialinės integracijos didinimą, konkuruojančios aplinkos suformavimą, verslo skatinimą, naujų darbo vietų kūrimą ir operatyvaus, besišnekančio miesto suformavimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios ryšius.  Išanalizavus mieste veikiančių įstaigų ir organizacijų poreikius, atlikus  stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę,  siekiama bendro veiksmų programos uždavinio - pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Pagrindinės kryptys į kurias privalėjo būti orientuota strategija - bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti; užimtumo skatinimas, padedant bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų įgūdžių, įtraukiant juos į visuomeninę veiklą ir tarpininkaujant įdarbinant (bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiais verslais ir vietos valdžia); neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos; bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas.

 Pagrindinės strategijos „Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategija“ veiklos kryptys – įvairiomis priemonėmis mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste, bei skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo, neaktyvių gyventojų užimtumui.

 

Rengiant strategiją buvo organizuojami įvairūs susitikimai, diskusijos su Vilkaviškio mieste veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos valdžios institucijomis, verslo atstovais, bei buvo vykdomos tikslinių grupių, gyventojų apklausos.

 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė kviečia visus gyventojus, nevyriausybinių, vietos valdžios organizacijų, verslo atstovus į strategijos „Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategija“ pristatymą, kuris vyks 2016 m. vasario 12 d. 14 val. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre, J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis.

 

Jei turite klausimų, susisiekite tel. 8 612 72202 arba el. paštu d.rikliene@gmail.com arba grijurga@gmail.com  

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

 

 

         

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-29 16:13:21