Meniu
Vieši ir privatūs interesai

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS ĮSTATYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

 

SAVIVALDYBĖS MERO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMO TVARKA

 

KRITERIJAI VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIO ASMENS PAREIKŠTAM NUSIŠALINIMUI NEPRIIMTI

 

DEKLARACIJŲ PAIEŠKA

 

TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS

 

Nusišalinimo rekomendacijos (bendros)

 

Nusišalinimo tvarkos aprašas

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

 

 


 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-21 14:00:50