Meniu
Vaiko gerovės komisija

Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas Nr. X-1238 (suvestinė redakcija nuo 2018-07-01) 

 


 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1066 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo“


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. B-ĮV-979 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1082 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. B-ĮV-920 „Dėl paskirtos vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 


PRAŠYMAS dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės / tėvams (globėjams, rūpintojams)

 

PRAŠYMAS dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės / institucijoms, įstaigoms, organizacijoms 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-01 12:14:46