Meniu
ŪKININKŲ ŪKIO, ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ REGISTRAVIMAS

Atsakingi asmenys:


Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Žemės ūkio skyrius

Skyriaus vedėja

Lina Grygelaitienė

lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt

201

8 610 04 192

(8 342) 66 066

Vyriausioji specialistė

Vilma Galinaitienė

vilma.galinaitiene@vilkaviškis.lt

205

8 614 43 068

(8 342) 60 008

Bartininkų seniūnija

Vyresnioji specialistė

Birutė Matulevičienė

birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 380

(8 342) 66 013

Gižų ir Virbalio seniūnijos

Vyresnioji specialistė

Skaidrutė Vidūnienė

skaidrutė.viduniene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 371

(8 342) 66 017

Gražiškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Sigita Marcinkevičienė

sigita.marcinkeviciene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 372

(8 342) 66 021

Keturvalakių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 373

(8 342) 66 025

Kybartų seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Zenonas Žaldokas

zenonas.zaldokas@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 374

(8 342) 66 063

Klausučių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Reda Ciganienė

reda.ciganiene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 375

(8 342) 66 029

Pajevonio seniūnija

Vyresnioji specialistė

Gintauta Žaliniakienė

gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 376

(8 342) 60 008

Pilviškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Lina Bareikienė

lina.bareikiene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 377

(8 342) 66 037

Šeimenos seniūnija

Vyresnioji specialistė

Onutė Čėsnienė

onute.cesniene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 378

(8 342) 66 042

Vištyčio seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Rimantas Liepuonius

rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 381

(8 342) 66 058

 

Teisinė bazė:

1. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas

2. Ūkininkų ūkių registrų nuostatai

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai

4. Įsakymas dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų

 

SVARBU! VADOVAUKITĖS GALIOJANČIA SUVESTINE REDAKCIJA!

  • Ūkio įregistravimas, išregistravimas

Norint įregistruoti ūkininko ūkį registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus ar jų kopijas;

3. Dokumentą ar kopiją, patvirtinantį asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti;

4. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais partneriais, turi būti papildomai pateikta jungtinės partnerystės sutartis ar jos kopija.

 

Ūkis iš Ūkininkų ūkių registro išregistruojamas:

1. Ūkininko prašymu atvykus į žemės ūkio skyrių;

2. Ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinio ir ūkio veikla toliau netęsiama;

3. Teismo sprendimu;

4. Nepateikus ūkio duomenų kartą per kalendorinius metus ir per nustatytą terminą, nepašalinus nustatytų trūkumų.

 

Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 dienos ūkininkas privalo Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti.


 • Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava – 12 Eur.

 


 

 • Valdų registravimas, išregistravimas, atnaujinimas

Norint įregistruoti, išregistruoti ar atnaujinti valdą asmuo pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus ar jų kopijas;

3. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais partneriais, turi būti papildomai pateikta jungtinės partnerystės sutartis ar jos kopija.

 

Valdų duomenys atnaujinami kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti.


Pavyzdinė žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarties forma

Pavyzdinė žemės ūkio paskirties žemės panaudos sutarties forma

 


 

 • Rinkliavos apmokėjimo būdai:

Rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas

Lėšų gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752

Įmokos kodas – 53039

Įmokos paskirtis -  už ūkininkų ūkio registravimą

Rinkliavas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 1. AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
 2. per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt;
 3. SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 4. UAB „Elotus";
 5. UAB „Mokėjimo terminalų sistemos" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 6. UAB „Perlo paslaugos" terminaluose;
 7. per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
 8. UAB „Mokėjimų paslaugos" spaudos kioskuose. 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-27 16:44:06