Meniu
Tarybos narių nusišalinimas

 

 

NEPRIIMTI NUSIŠALINIMAI

 

2019 m. rugpjūčio 23 d. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo nepriimti Savivaldybės tarybos narių – Gedemino Gudaičio, Kęsto Kružinausko, Stanislovo Lopetos, Arvydo Šlivinsko, Valdo Kamaičio, Algirdo Neiberkos, Bernardo Marčiukonio, Ramūno Puodžiūno, Sauleno Aželsko, Manto Balčiūno, Editos Gaubienės, Žilvino Gelgotos, Vilijos Jakubauskės, Mariaus Jasaičio, Saulyčio Kurtinaičio, Rimvydo Palubinsko, Renoldos Stepanauskaitės-Kubilienės, Sauliaus Vabalo, Antano Žilinsko, Daivos Černiuvienės, Vytauto Geležiūno, Nijolės Liaudinskienės, Mavliudos Štrupkienės – nusišalinimai svarstant 9 Savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą „Dėl Maitinimo organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

2019 m. balandžio 26 d. Savivaldybės tarybos posėdyje buvo nepriimti šie Savivaldybės mero Algirdo Neiberkos pareikšti nusišalinimai:

1. Nusišalinimas dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto, svarstant septintą Savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą „Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai“.

2. Nusišalinimas dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto, svarstant dešimtą Savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės veiklos 2018 metų ataskaitai ir viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.

3. Nusišalinimas dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto, svarstant penkioliktą Savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimą „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams 2019 metams, normatyvų nustatymo“.

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS ĮSTATYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

 

SAVIVALDYBĖS MERO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMO REKOMENDACIJOS

 

KRITERIJAI VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIO ASMENS PAREIKŠTAM NUSIŠALINIMUI NEPRIIMTI

 

DEKLARACIJŲ PAIEŠKA


 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-23 15:08:19