Meniu
Prašymus civilinės metrikacijos klausimais galite pateikti internetu

Prisijunkite prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS.

Užpildykite ir pateikite prašymą.

Sulaukite atsakymo.

Atvykite į civilinės metrikacijos įstaigą pasiimti dokumentą (su savimi turėkite visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus).

Jūs galite pateikti prašymus šioms paslaugoms gauti:

Įregistruoti vaiko gimimą,

Įtraukti į apskaitą vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimą,

Išduoti gimimo liudijimą po įvaikinimo įregistravimo,

Išduoti gimimo liudijimą po tėvystės (motinystės) nustatymo įregistravimo,

Išduoti gimimo liudijimą po tėvystės (motinystės) nuginčijimo įregistravimo,

Įregistruoti tėvystės pripažinimą,

Patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo pateikimui,

Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką,

Įtraukti į apskaitą santuoką sudarytą bažnyčios nustatyta tvarka,

Išduoti ištuokos liudijimą po santuokos nutraukimo,

Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką,

Įregistruoti mirtį,

Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį,

Anuliuoti civilinės būklės akto įrašą,

Atkurti civilinės būklės akto įrašą,

Papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą,

Pakeisti vardą, pavardę, tautybę,

Išduoti pakartotinį liudijimą, išduoti civilinės būklės akto įrašo kopiją, nuorašą, išrašą, pažymą,

Išduoti pažymą apie šeiminę padėtį.

  Grįžti