Meniu
Nuo sausio 1 dienos – pareiga deklaruoti privačius interesus

Nuo naujųjų metų įsigaliojo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimai, kuriais vadovaujantis pareiga deklaruoti privačius interesus atsiranda viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.

Vadovaujantis minėtuoju įstatymu, viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai privačių interesų deklaraciją turi pateikti iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios, bet ne vėliau nei iki 2018 m. vasario 1 d. Atitinkamai vėliau į šias pareigas paskirti asmenys taip pat turės deklaruoti (ar papildyti) deklaraciją per 30 kalendorinių dienų, bet ne vėliau nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Minėtų asmenų privačių interesų deklaracijose pateikti duomenys yra vieši ir skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje. Duomenys bus viešinami tol, kol asmuo eis atitinkamas pareigas viešųjų pirkimų procedūrose.

Išsamius paaiškinimus, kada ir kokiu būdu teikti privačių interesų deklaracijas, galima rasti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje, adresu http://vtek.lt/deklaravimas-pirkimuose.

Privačių interesų deklaracijas taip pat turi teikti asmenys, dirbantys ir pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje, kandidatai į Seimo narius, prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius, politinių partijų lyderiai, valstybės politikų visuomeniniai konsultantai, padėjėjai, patarėjai, ministerijų kolegijų nariai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariai, taip pat gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai, dirbantys įstaigose ir įmonėse, kurių savininkė bent pusiau yra valstybė ar savivaldybė.

 

Parengta pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informaciją