Meniu
Moksleivių olimpiados, konkursai, varžybos

 


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2019 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniams organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2018 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniams organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2017 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniams organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2015–2016 m. m. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniams organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2014–2015 m. m. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų mokiniams organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas


 

 

KONKURSŲ NUOSTATAI

 

 2019-2020 m. m.

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių individualių dailės raiškos kūrybinių dirbtuvių "Mano minties potėpiai" nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (1-4) klasių mokinių liaudies dainos ir šokio festivalio "Supinkime dainų ir šokių pynę" nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių eilėraščių konkurso "Kuriu Lietuvai" nuostatai 

Respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (1-4) klasių mokinių konferencijos "Tai įdomu!" nuostatai

 

 

 

 

 

MOKSLEIVIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ REZULTATAI

 

2018-2019 m. m. 

 

Kūrybinių darbų konkurso „Gimtinės taku“, skirto poetui Kaziui Bradūnui, vertinimo komisijos protokolas

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapo rezultatai

Vilkaviškio rajono respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 klasių) antrojo etapo rezultatai 

29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapo rezultatai 

Vilkaviškio rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olipiados rezultatai

25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados (II etapo) rezultatai-protokolas

Vilkaviškio rajono mokinių technologijų olimpiados dalyvių vertinimo protokolas

Vilkaviškio rajono rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados (10-11 klasių) rezultatai

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams II (rajono) etapo rezultatai

67-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapo rezultatai

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II (rajono) etapo rezultatai

68-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II etapo rezultatai

52-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapo rezultatai

Vilkaviškio rajono anglų kalbos olimpiados (11 klasės) rezultatai 

Vilkaviškio rajono 30-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo rezultatai

Vilkaviškio rajono 57-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo rezultataiKONKURSŲ NUOSTATAI

 

2018-2019 m. m.

 

Vilkaviškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų 10-ojo liaudies dainų festivalio "Ošia ąžuolai-2019" nuostatai

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (1-4) klasių mokinių liaudies dainos ir šokio festivalio "Supinkime dainų ir šokių pynę" nuostatai

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 6-8 klasių mokinių geografijos konkurso „Turėk geografiją savyje", skirto mokytojo Vytauto Armanavičiaus vardui atminti, nuostatai ir vykdymo tvarka

 

Regioninio vokalinės muzikos festivalio Keliaujanti daina" nuostatai ir paraiška

 

Lengvosios atletikos pavasario kroso pirmenybių nuostatai


Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „A SPELLING DAY" nuostatai


Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių anglų kalbos viktorinos Mes – europiečiai" nuostatai


Respublikinio pradinių (1-4) klasių mokinių projekto „Saulele, motule..." nuostatai


Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (ketvirtų) klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkurso „Mažasis diktantas“ nuostatai ir vykdymo tvarka


Nacionalinio matematikos konkurso Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada" II etapo nuostatai


Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Tėvynei iš vaiko širdelės" nuostatai


Dėl 2019 metų Lietuvos mokinių rusų olimpiados

 

Vilkaviškio rajono mokinių technologijų olimpiados 2019 metų sąlygos


2019 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiados sąlygos


Dailės olimpiados vertinimo kriterijai


Kūrybinių darbų konkurso „Gimtinės taku", skirto poetui Kaziui Bradūnui, nuostatai


Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių eilėraščių konkurso „Kuriu Lietuvai" nuostatai


Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Vaikai kuria pasakas" nuostatai


Tarptautinio 1-4 klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurso „Ir aš mažas buvau" nuostatai

 

Respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (1-4) klasių mokinių konferencijos „Tai įdomu" nuostatai

 

2019 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso Sidabro vainikėlis" nuostatai 

 

Dailės konkurso Sidabro vainikėlis"  anketa pedagogams

 

Dailės konkurso Sidabro vainikėlis" dalyvio anketa

 

 

2017-2018 m. m.

 

 

Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkursą „CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM“

Antano Vaičiulaičio kūrybinio konkurso nuostatai

Regioninio vokalinės muzikos festivalio „Keliaujanti daina“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių Lietuvių liaudies dainos festivalio „Supinkime dainų pynę“, skirto Lietuvos 100-mečiui, nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkurso „Geriausias metų dailės darbas“ nuostatai

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6-9 klasių mokinių geografijos olimpiados „Dėlionė“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 8-osios muzikos olimpiados „Lietuva, šalele mano“ nuostatai

Mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkurso nuostatai

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių istorijos olimpiados „Žinočius“ nuostatai

Pilietinės dainos festivalio ,,Dainuoju Lietuvai“ nuostatai

2018 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ nuostatai

Dalyvio anketa

Pedagogo anketa

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių anglų kalbos konkurso „A Spelling Day“ nuostatai

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados „Gimtasis žodis“ sąlygos

Lietuvos mokinių dailės olimpiados sąlygos

Informacija dėl 2018 m. Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados sąlygos

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 1–4 klasių mokinių dailyraščio konkurso „Mano dailus raštas puošia Lietuvos vardą“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Tėvynei iš vaiko širdelės“ nuostatai

Nacionalinio matematikos konkurso „Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada“ II etapo nuostatai

Vilkaviškio rajono mokinių technologijų olimpiados 2018 metų sąlygos

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių konferencijos „Tai įdomu“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių eilėraščių konkurso „Kuriu Lietuvai“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4) klasių mokinių kūrybinio konkurso „Vaikai kuria pasakas“ nuostatai

Vilkaviškio r. Kybartų "Rasos" specialiosios mokyklos organizuojamo renginio "Kuriančios rankos" nuostatai

 

 


 KONKURSŲ NUOSTATAI

 2016-2017 m. m.


Jono Dirvonskio atminimo krepšinio turnyro nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų pradinių (I-IV) klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių anglų kalbos konkurso „A Spelling Day“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 7-osios muzikos olimpiados „Lietuvių tautinė ir šiuolaikinė muzika“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Tėvynei iš vaiko širdelės“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (1-4) klasių mokinių dailyraščio konkurso „Mano dailus raštas puošia Lietuvos vardą“ nuostatai. Nuostatų priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas (anketa)

Nacionalinio matematikos konkurso „Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada“ II etapo nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (1-4) klasių mokinių konkurso „Protmūšis“ nuostatai

LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS II ETAPO 2017 METŲ NUOSTATAI

Vilkaviškio rajono anglų kalbos olimpiados (11 kl.) rezultatai

Nacionalinio mokinių raštingumo konkurso „Mažasis diktantas“ II etapo nuostatai ir vykdymo tvarka

Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM“ nuostatai

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių eilėraščių konkurso „Skiriame Salomėjai“ nuostatai

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių gimtosios kalbos viktorinos „Jos pėdos Suvalkijoje įmintos“ nuostatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių kūrybinio konkurso „Vaikai kuria pasakas“ nuostatai

Kūrybinių darbų konkurso „Gimtinės taku“, skirto poetui, publicistui Kaziui Bradūnui, nuostatai

 

MOKSLEIVIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ REZULTATAI

2017-2018 m. m.


 

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados „Gimtasis žodis“ II etapo rezultatai

67-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados antrojo etapo rezultatai

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 8 klasių mokinių matematikos olimpiados rezultatų suvestinė

30-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etapo rezultatai

28-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapo rezultatai

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rezultatai-protokolas

Vilkaviškio rajono rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados (10-11 kl.) rezultatai

Vilkaviškio rajono mokinių technologijų olimpiados dalyvių lentelė. Protokolas

66-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapo rezultatai

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso III (regiono) etapo rezultatai

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II (rajono) etapo rezultatai

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams II etapo rezultatai

56-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo rezultatai

Vilkaviškio rajono anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) rezultatai

29-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo protokolas

51-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapo rezultatai, 2018-01-12

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ I etapo atlikėjų vertinimo suvestinė

47-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso „Įsivaizduok, kad esi laiškas, keliaujantis laiku. Ką norėtum pranešti savo skaitytojams?“ II etapo rezultatai

50-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso II etapo rezultatai

Vilkaviškio rajono anglų kalbos olimpiados (11 kl.) rezultatai 2018-01-10


MOKSLEIVIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ REZULTATAI

2016-2017 m. m.


Pradinių klasių mokinių saugaus eismo konkurso "Šviesoforas" rezultatų protokolas

Kūrybinių darbų konkurso „Gimtinės taku“, skirto Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms, protokolas

27-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapo (9-12 kl.) rezultatai Vilkaviškio rajone

Geografijos olimpiados II etapo rezultatai

Vilkaviškio rajono 5 – 8 klasių mokinių matematikos čempionato rezultatai

Lietuvos mokinių dailės olimpiados, įvykusios 2017-02-24 Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje, rezultatai

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II etapo, įvykusio 2017-02-10 Kybartų  „Saulės“ progimnazijoje, rezultatai

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados, įvykusios 2017-02-21 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, rezultatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (1-4) klasių mokinių konkurso „Protmūšis“ komandų vertinimo protokolas

28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo rezultatai

66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados antrojo etapo rezultatų suvestinė

50-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapo rezultatai Vilkaviškio rajono savivaldybėje

55-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo rezultatai Vilkaviškio rajono savivaldybėje

65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapo rezultatai Vilkaviškio rajono savivaldybėje 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapo rezultatai

Vilkaviškio rajono respublikinio anglų kalbos konkurso (9–10 kl.), įvykusio 2017 m. vasario 1 d. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, rezultatai

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams II etapo rezultatai


49-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso II etapo rezultatai

46-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rezultatai

Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių kūrybinio konkurso „Vaikai kuria pasakas“ kūrybinių darbų vertinimo protokolas

 

 

MOKSLEIVIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ REZULTATAI

2015-2016 m. m.


Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ketvirtų klasių mokinių konkurso „Raštingiausias pradinukas“ darbų vertinimo protokolas 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų pradinių (I-IV) klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ rajoninio (II) etapo komandų rezultato protokolas

65-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados antrojo etapo rezultatų suvestinė

Vilkaviškio rajono 5–8 klasių mokinių matematikos čempionato rezultatų suvestinė

27-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo rezultatai

26-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapo (9-12 kl.) rezultatai Vilkaviškio rajone

Geografijos olimpiados II etapo rezultatai

Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapo rezultatai, 2016-02-08

54-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo rezultatai, 2016-01-22

Lietuvos mokinių 49-osios biologijos olimpiados II etapo rezultatų suvestinė

Konkurso „Tėvynei iš vaiko širdelės“ laureatai  (2016 m.)

Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių lietuvių kalbos olimpiados „Gimtasis žodis“ II etapo rezultatai

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados, įvykusios 2016-02-23 Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, rezultatai

Lietuvos mokinių dailės olimpiados, įvykusios 2016-02-25 Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje, rezultatai

Vilkaviškio rajono mokinių technologijų olimpiados, vykusios 2016-02-19 Kybartų „Saulės“ progimnazijoje rezultatų lentelė

Vilkaviškio rajono Respublikinio anglų kalbos konkurso (9–10 kl.) rezultatai

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapo protokolas 2016-01-29

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams II etapo rezultatai 2016-01-21

 

Vilkaviškio rajono anglų kalbos olimpiados (11 kl.) rezultatai 2016-01-13


48-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso antrojo etapo rezultatai

 

45-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso „Parašyk laišką sau – 45-erių metų žmogui“ II etapo rezultatai


MOKSLEIVIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ REZULTATAI

2014-2015 m. m.Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų pradinių (I-IV) klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ rajoninio (II) etapo komandų rezultatų protokolas

Vilkaviškio rajono mokinių muzikos olimpiados „Genijaus pėdsakais“, vykusios Virbalio vidurinėje mokykloje 2015-03-25 rezultatų suvestinė 

Vilkaviškio r. geografijos olimpiados II etapo rezultatai 

Vilkaviškio rajono 5 – 8 klasių mokinių matematikos čempionato, vykusio  2015 – 02 – 26, rezultatų suvestinė  

25-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II etapo (9-12 kl.) rezultatai Vilkaviškio rajone 

63-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapo rezultatai, 2015-02-06  

64-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados antrojo etapo rezultatų suvestinė  

Vilkaviškio rajono mokinių technologijų olimpiados „Po kūrėjo delnu“, vykusios 2015-02-20 Kybartų „Saulės“ progimnazijoje rezultatų lentelė 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados Vilkaviškio rajono savivaldybės etapo rezultatai   

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados, įvykusios 2015-02-11 Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje rezultatų suvestinė    

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II etapo protokolas (2015 m. sausio 30 d.)   

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams II etapo vykdymo ir darbų vertinimo protokolas (9–10 kl.; 11–12 kl.) 

48-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etapo rezultatai, 2015-01-23 

53-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapo rezultatai, 2015-01-16

Vilkaviškio rajono respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 kl.), įvykusio 2015 sausio 14 d. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, rezultatų suvestinė

Vilkaviškio rajono anglų kalbos olimpiados (11 kl.), įvykusios 2015 sausio 14 d. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, rezultatų suvestinė

47-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso antrojo etapo rezultatai

44-ojo  tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso „Parašyk laišką, kokiame pasaulyje nori užaugti“ II etapo rezultatai

26-iosios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapas. Protokolas 

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-14 11:07:54