Meniu
Melioracija

Atsakingi asmenys:


Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Vyriausioji specialistė

Lina Inkratienė

lina.inkratiene@vilkaviskis.lt

204

8 618 43 868

(8 342) 60 194 

 

Vyriausiasis specialistas

Rimas Janulevičius

rimas.janulevicius@vilkaviškis.lt

204

8 614 07 475

(8 342) 60 194 

Vyriausioji specialistė

Roberta Leščevičiūtė – Romikaitė

roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt

204

8 620 71 811

(8 342) 60 194 

 

Teisinė bazė:

1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

2. Valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje sąrašas

3. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo taisyklės

4. Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas

5. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimo priėmimų taisyklės

 

SVARBU! VADOVAUKITĖS GALIOJANČIA SUVESTINE REDAKCIJA!

 


 

  • Valstybei priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas/rekonstravimas

 

Sklypo savininkas ar naudotojas pateikia šiuos dokumentus:

-          prašymą;

prašymo forma:

-          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 su pažymėta gedimo vieta.

 


 

  •  Žemės savininkui nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo sausintuvų ir iki 12,5 cm skersmens rinktuvų, esančių kaip priklausinių) rekonstrukcija

 

 Melioracijos statinių naudotojų asociacijos gali teikti paraiškas paramai melioracijos statinių rekonstrukcijai gauti pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3D-578 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“  

 


 

  • Kūdrų kasimas melioruotoje žemėje

 

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:

-          prašymą;

prašymo forma:

-          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

-          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

 

 


 

  • Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje

 

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:

-          prašymą techninėms sąlygoms;

prašymo forma:

-          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

-          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

 

 


 

  •  Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams

 

Sklypo savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

prašymas;

  prašymo forma:

- žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

- žemės sklypo planą M 1: 10000 (kopiją).

 


 

  •   Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas

 

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga - melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

 

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:

-          prašymą techninėms sąlygoms;

prašymo forma:

-          sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

-          žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją);

-          teritorijų planavimo dokumentą, kuris nurodytas taisyklių 10 punkte (kopiją);

-          savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kai melioruotoje žemėje naikinami nuosavybės teise valstybei priklausantys melioracijos statiniai dėl jų vertės ir atlyginimo sąlygų.

 


 

INSTRUKCIJA KAIP IŠSIIMTI MELIORACIJOS PLANĄ GEOPORTAL PUSLAPYJE


 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-28 11:42:05