Meniu
LYDERIŲ LAIKAS 6

LYDERYSTĖS PLĖTROS MODELIO ĮGYVENDINIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO 1 PRIEDAS. ATASKAITA (2015-01-30)

 

 2014 m. įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 2, savivaldybėje baigtas kurti  lyderystės plėtros modelis tema „Bendradarbiavimas vardan mokinio sėkmės“. Kuriant modelį buvo išgrynintos dvi kryptys t.y. bendradarbiavimo kultūros kaita  ir pamokos organizavimo kaita.  Keičiant mokytojų  bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, susikūrė mokytojų bendradarbiavimo tinklas, į kurio veiklą aktyviai įsitraukė ir kitų  rajono mokyklų mokytojai. Rajono mokyklų vadovai įkūrė Iniciatyvių vadovų grupę, kuri aktyviai dalyvauja priimant svarbius sprendimus švietimo  srityje. Tobulinant pamokos organizavimą rajono švietimo įstaigose, svarbūs yra priimti susitarimai dėl užduočių diferencijavimo, aktyvių metodų naudojimo, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje. Daugumoje rajono mokyklų yra aptarti geros pamokos kriterijai. Rajono mokyklų mokytojai skatinami dalintis gerąją veiklos patirtimi ( kiekvienos rajono mokyklos mokytojai praveda po 1-2 atviras pamokas, mokyklų vadovai ir mokytojai stebi ir vertina po 1-2 kolegų pamokas)  Į Projekto veiklas aktyviai įsitraukė ne tik projekte dalyvaujančių institucijų atstovai: Vilkaviškio Salomėjos Nėries, Gižų Kazimiero Baršausko, Alvito pagrindinių mokyklų, Vilkaviškio „Aušros“, Gražiškių, bet ir Pilviškių „Santakos“ Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijų, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Virbalio vidurinė mokyklos, Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos–daugiafunkcio centro, Keturvalakių mokyklos –daugiafunkcio centro, Švietimo pagalbos tarnybos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai. 


 

2013 m. sausio 25 d. Vilniuje Mokyklų tobulinimo centre prasidėjo neformaliųjų švietimo lyderystės studijų įžanginis modulis. Neformaliose švietimo lyderystės studijose dalyvauja Alvito, Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinių mokyklų vadovai ir pavaduotoja ugdymui, Virbalio, Sūdavos vidurinių mokyklų pavaduotojai ugdymui, Gražiškių, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijų pavaduotojai ugdymui, Pilviškių „Santakos“ gimnazijos, Vilkaviškio pradinės mokyklos vadovai, Švietimo pagalbos tarybos, Savivaldybės administracijos darbuotojai. 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliųjų švietimo lyderystės studijų dalyvių sąrašas

 


 

2012 m. rugsėjo ir lapkričio mėn. vyko visų savivaldybių, dalyvaujančių prejekte Lyderių laikas 2, koordinatorių bendradarbiavimo susitikimai, kuriuose buvo aptarti matymai, kaip įsivaizdavome kokie galėtų būti lyderystės plėtros modeliai savivaldybėse iš pasiūlytų trijų lyderystės plėtros sričių. Vilkaviškio rajono savivaldybė pasirinko bendradarbiavimo tarp mokyklų ir savivaldybės gerinimo sritį. Renginiuose buvo pristatyta užsienio eksperčių pagalba savivaldybėms.

 


 

Savivaldybės administracijos direktorius 2012-06-29 įsakymas Nr. B-ĮV-765