Meniu
Koordinuota pagalba

Informacija 

 

Lankstinukas 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. B-ĮV-939 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

 

PRAŠYMAS dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo / tėvams (globėjams, rūpintojams)   

 

PRAŠYMAS dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo / institucijoms, įstaigoms, organizacijoms 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-25 13:27:59