Meniu
Keturvalakių seniūnija

 

 

 

 Seniūnas
Gintautas Urbšys

 

Darbuotojų informacija

 


Vaizdas iš paukščio skrydžio

 


SENIŪNAIČIAI

Bačkiškių seniūnaitija - Remigijus Alavočius
Bardauskų seniūnaitija
Degučių seniūnaitija - Darius Andriušaitis
Karklinių seniūnaitija -
Keturvalakių seniūnaitija - Algimantas Treikauskas
Patilčių seniūnaitija - Lina Liutkevičienė

 


SENIŪNIJOS ŽEMĖLAPISHERBAS

 

 

Herbe nuspręsta vaizduoti javų varpas ir vieversį, o, atsižvelgiant į vietovės atsiradimo aplinkybes ir pavadinimą, nuspręsta skydą ketvirčiuoti, t. y. padalinti į keturis laukus. Javai – pagrindinė nuo seno lietuvių auginama grūdinė kultūra, iš kurios kepama duona. Pastaroji garbinta, laikyta šventa, nes tam, kad turėtų ją ant savo stalo – visa šeima turėdavo daug darbo įdėti. Vieversys – pavasario, o kartu ir pavasarinių darbų, susijusių su žemdirbyste, šauklys. Jis – vienas pirmųjų paukščių, parskrendančių pavasarį. Vieversys vadinamas artojo paukšteliu. Anksčiau būdavo sakoma, kad „tol javus gal sėti, kol vieversys kyla į aukštą giedodams; nebekyl – nebesėti“.Keturvalakių herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2012 m. lapkričio 22 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K–16 (451)).

 

Seniūnijos centras - Keturvalakių miestelis, kuriame gyvena 114 gyventojas. Seniūnijoje yra 26 kaimai. Didesni iš jų: Karkliniai (467 gyventojai), Geisteriškiai (361 gyventojas), Bačkiškiai (280 gyventojų, Degučiai (195 gyventojai).

Gyventojai. 2011-04-01 seniūnijoje gyvenamąja vietą deklaravę 1836 gyventojai, iš jų 919 -  moterys, 917 - vyrai.

Seniūnijoje yra: aerodromas, pradinė mokykla, pagrindinė mokykla, bažnyčia, 3 medicinos punktai, įsikūrusios 3 bendruomenės.

Verslas: žemės ūkis, gyventojų aptarnavimas.


ISTORIJOS APŽVALGA


    Vardas kilęs nuo 4 valakų žemės, skirtos dvarui įkurti. Rašytiniuose šaltiniuose Keturvalakiai minimi nuo 1613 metų. Vilniaus vyskupas Konstantinas Bžostovskis 1714 m. leido Lankeliškių klebonui laikyti pamaldas Keturvalakių koplyčioje. Prie jos 1765 m. leista įkurti Šv. Barboros broliją. 1769 m. pradėti švęsti atlaidai. 1777 m. įkurta parapija. Prie jos veikė parapinė mokykla, kurioje 1781 m. mokėsi 8 mokiniai. 1872 m. įsteigta valdinė pradžios mokykla.

 


Keturvalakių koplyčia

 


Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

 

 

    1786 m. kunigo Andriaus Adeikos rūpesčiu pastatyta nauja medinė bažnyčia. Keturvalakių parapijai daug nusipelnė klebonai Juozas Šipaila (jis materialiai rėmė ir savo sesers sūnų - būsimąjį kalbininką Joną Jablonskį) ir Vladas Pėstininkas. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui bažnyčia buvo sudeginta. 1950 m. pamaldos pradėtos laikyti specialiai įrengtuose parapijos namuose.

    XX a. pradžioje Keturvalakiuose ir gretimuose kaimuose buvo aktyvus tautinis sąjūdis. 1906 m. įkurtas „Žiburio“ draugijos skyrius, po metų įsteigta biblioteka-skaitykla, surengtas pirmasis viešas lietuviškas vakaras. Po pirmojo pasaulinio karo iki 1950 m. Keturvalakiai buvo valsčiaus centras.

 ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Keturvalakių seniūnijoje gimė:


Poetas, vertėjas Petras Arminas-Trupinėlis (1853-1885) Degsniškiuose

 


Paminklinis akmuo rašytojo P.Armino-Trupinėlio gimtosios sodybos vietoje Degsniškiuose

 

Publicistas, vertėjas Baltramiejus Matusevičius (1863-1910) Keturvalakiuose

Poetas, prozininkas Jonas Žmuidzinas (1898-1989) Keturvalakiuose

Poetas Liudvikas Žaldaris (1900-1938) Keturvalakiuose

Poetas, vertėjas, „Keturių vėjų“ sąjūdžio dalyvis Juozas Tysliava (1902-1961) Geisteriškiuose


SENIŪNIJA ŠIANDIEN


    Keturvalakių pagrindinėje mokykloje mokosi 200 moksleivių. Įkurtuose Karklinių kultūros namuose organizuojamos Motinos dienos, Vasaros sutikimo, Joninių, Oninių, Vasaros palydų, Naujųjų metų sutikimo, Užgavėnių šventės. Vyksta įvairūs koncertai, jaunimo diskotekos.

    Veikia Keturvalakių, Karklinių, Bačkiškių kaimo bibliotekos.

    Kasmet vyksta „Seniūno taurės“ krepšinio turnyras, veteranų krepšinio turnyras V.Žukausko taurei laimėti. Labai aktyvūs Keturvalakių pagrindinės mokyklos sportininkai. Mokytoja Renata Gustaitytė - disko metikė, Sidnėjaus olimpiados dalyvė. Krepšinio klubo komanda „4 valakai“ - nuolatinė rajono krepšinio varžybų dalyvė. 2002 m. komanda tapo „Santakos“ laikraščio turnyro nugalėtoja.

 

 Paminklas bolševizmo aukoms atminti


Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės 20 - čiui paminėti (1938 m.)


Keturvalakių pagrindinė mokykla


Krepšinio klubo komanda „ 4 valakai“


Keturvalakių miestelio 390 metų jubiliejaus šventėjeMedžiagą puslapiui pateikė G.Urbšys

Nuotraukos J.Lukoševičiaus

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-06 12:55:07