Meniu
ES struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojami projektai 
VILKAVIŠKIO MIESTE NUO 2007 M. ES LĖŠOMIS VYKDYTOS INVESTICIJOS:

 

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto išlaidų suma, Lt

 

 

Pradžia

Pabaiga

 

1

VP1-4.2-VRM-04-R-41-006

Vilkaviškio miesto bendrojo plano parengimas

430.800,00

2009.07.16

2011.10.31

 

2

VP2-4.4-SM-02-R-42-003

Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimas (pirmasis darbų etapas)

8.381.328,28

2010.06.23

2014.06.28

 

3

VP2-4.4-SM-02-R-42-012

Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimas (antrasis darbų etapas)

3.745.755,34

2013.02.12

2015.06.30

 

4

VP3-1.4-AM-04-R-41-001

Šeimenos ir Vilkaujos upių vagų Vilkaviškio mieste valymas

1.420.300,01

2009.04.08

2011.10.31

 

5

VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-003

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ modernizavimas

1.271.452,55

2009.12.29

2012.09.30

 

6

VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-004

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas

1.104.545,90

2009.12.29

2012.09.30

 

7

VP3-2.2-ŠMM-06-R-41-005

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ modernizavimas

1.350.495,58

2009.12.29

2013.04.30

 

8

VP3-2.4-SADM-01-R-41-002

„Vilkaviškio socialinės pagalbos centro pastato rekonstrukcija“

2.863.078,60

2009.06.01

2013.01.25

 

9

VP3-2.4-SADM-01-R-42-005

„Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“

687.043,52

2012.06.13

2014.01.31

 

10

VP3-3.4-ŪM-04-R-41-006

Vilkaviškio miesto pagrindinės mokyklos renovacija

856.858,77

2008.06.09

2011.08.21

 

11

VP3-3.4-ŪM-04-R-41-011

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ pastatų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas

662.953,61

2008.10.28

2011.11.29

 

12

VP3-3.4-ŪM-04-R-41-012

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ pastatų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas

895.144,06

2008.09.25

2011.11.29

 

13

VP3-3.4-ŪM-04-R-41-022

Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ pastatų rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas

812.968,84

2012.01.19

2013.02.15

 

14

VP3-3.4-ŪM-04-R-41-030

Vilkaviškio muzikos mokyklos pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas

216.154,10

2012.11.21

2013.09.30

 

 Iš viso:

24.698.879,16

 

 

 


1. Projekto pavadinimas: „Šeimenos ir Vilkaujos upių vagų Vilkaviškio mieste valymas“ Nr. VP3-1.4-AM-04-R-41-001
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – atlikti Šeimenos ir Vilkaujos upių ir jų slėnių Vilkaviškio miesto ribose gamtosauginį tvarkymą.
Projekto uždaviniai: Atlikti upių vagų ruožo Vilkaviškio miesto ribose valymo darbus, sutvirtinti ir apsaugoti nuo erozijos yrančius krantus, gerinti rekreacines sąlygas.
Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą bus pagerinta upių biologinė įvairovė, taip pat bus sudaromos sąlygos žmogaus asmenybės saviraiškai, užtikrins individo svarbą sprendžiant ekologines, gamtosaugines bendruomenės problemas, užtikrins švarų ir tvarkingą upių vagų vaizdą, leis išsaugoti natūralias upių vagas ir gamtinę ekosistemą.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. rugsėjis – 2010 m. liepa
Projekto vertė: 1.500.000,00 Lt
Paramos suma: 1.275.000,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

 

2. Projekto pavadinimas: „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai“ Nr. 2004-LT0029-SAC-1EEE/NOR-02-003
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – stiprinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų administracinius gebėjimus, tokiu būdu prisidedant prie regioninės politikos skatinimo ir socialinių bei ekonominių skirtumų mažinimo Lietuvoje.
Projekto uždaviniai: Planuojami mokymai didins valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją, padės suformuoti įgūdžius, reikalingus strateginiam planavimui.
Laukiami rezultatai: Išklausyti mokymai sustiprins Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų administracinius gebėjimus, pagerins valstybės tarnautojo įvaizdį. Lietuvos narystė ES lemia būtinybę formuoti administravimo kultūrą, pagrįstą nauja organizacine elgsena valstybės tarnyboje ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu.
Finansavimo šaltinis (-iai): Gebėjimų stiprinimo fondas ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. spalis – 2010 m. rugpjūtis
Projekto vertė: 316.589,00 Lt
Paramos suma: 269.100,65 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

3. Projekto pavadinimas: „Vilkaviškio rajono vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ modernizavimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – modernizuoti Vilkaviškio vaikų lopšelio darželio „Pasaka“ pastatą atnaujinant vidaus patalpas bei įsigyjant naują įrangą bei baldus ir taip pagerinti vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygas.
Projekto uždaviniai: Projektu „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ modernizavimas“ siekiama pagerinti vaikų ugdymosi ir darbuotojų darbo sąlygas.
Laukiami rezultatai: Atnaujintos lopšelio-darželio „Pasaka“ patalpos.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužė – 2011 m. rugsėjis
Projekto vertė: 1.467.300,00 Lt
Paramos suma: 1.247.205,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

4. Projekto pavadinimas: „Vištyčio miestelio bažnyčios remontas“
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – atlikti Vištyčio Šv. Trejybės bažnyčios pastato remonto darbus Vištyčio mstl., siekiant išsaugoti ir tuo pačiu sudaryti geresnes sąlygas Vištyčio parapijos tikintiesiems.
Projekto uždaviniai: Atlikti: elektros instaliacijos remontą, garso sistemos įrengimo darbus, susidėvėjusių grindų remontą bei vidaus sienų remontą.
Laukiami rezultatai: Suremontuota: elektros instaliacija, susidėvėjusios grindys, vidaus sienos įrengta garso sistema.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovas – 2011 m. vasaris
Projekto vertė: 104.125,00 Lt
Paramos suma: 70.000,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

5. Projekto pavadinimas: „Bartininkų miestelio bažnyčios remontas“
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – atlikti Bartninkų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios pastato remontą Bartntinkų mstl., siekiant išsaugoti ir tuo pačiu sudaryti geresnes sąlygas Bartninkų parapijos tikintiesiems.
Projekto uždaviniai: Atlikti: lauko laiptų įrengimo, pastato aplinkos, patalpų po bažnyčia įrengimo darbus bei suremontuoti vidaus patalpas.
Laukiami rezultatai: Projekto metu planuojama: įrengti lauko laiptai, sutvarkyta bažnyčios pastato aplinka, atliktas pastato vidaus patalpų remontas, įrengtos patalpos po bažnyčia.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2011 m. sausis – 2011 m. gruodis
Projekto vertė: 193.375,00 Lt
Paramos suma: 127.851,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


6. Projekto pavadinimas: „Virbalio kultūros namų pastato remontas“
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – atlikti Virbalio kultūros namų pastato remontą Virbalyje, siekiant sudaryti geresnes sąlygas kultūrinei veiklai Virbalio miesto bei Virbalio seniūnijos gyventojams.
Projekto uždaviniai: Atlikti: šildymo sistemos, langų ir durų keitimo bei stogo remonto darbus.
Laukiami rezultatai: Projekto metu planuojama: pakeisti langai ir durys bei suremontuota šildymo sistema ir stogas.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužė – 2011 m. rugpjūtis
Projekto vertė: 689.367,00 Lt
Paramos suma: 455.780,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

7. Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo sistemos įrengimas Mažųjų Būdežerių kaime“
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – užtikrinti kaimiškųjų vietovių gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą įrengiant naujas sistemas, tuo padidinant kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
Projekto uždaviniai: Centralizuoto vandens tiekimo sistemos įrengimas Mažųjų Būdežerių kaimo gyventojams užtikrintų galimybę gauti aukštos kokybės, atitinkančias higienos normų reikalavimus, vandens tiekimo paslaugas.
Laukiami rezultatai: Projekto metu planuojama įrengti geriamojo vandens tiekimo sistemą Mažųjų Būdežerių kaime.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. gegužė – 2011 m. rugpjūtis
Projekto vertė: 1.027.209,00 Lt
Paramos suma: 679.146,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

 

8. Projekto pavadinimas: „Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-41-003
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas - tobulinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikaciją ir gebėjimus, susijusius su strateginių tikslų įgyvendinimu.
Projekto uždaviniai: Projekte yra numatyti mokymai Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojams, Vilkaviškio rajono savivaldybės ir savivaldybei pavaldžių įstaigų buhalteriams, kurių metu bus stiprinami administraciniai gebėjimai valstybės tarnyboje. Mokymų metu tobulinami vadovavimo, žmoniškųjų išteklių valdymo įgūdžiai, didinama viešojo sektoriaus įstaigų apskaitos tvarkymo kompetencija.
Laukiami rezultatai: Įgyvendinus projektą pagerės valdymo, administravimo, planavimo, biudžeto valdymo ir apskaitos tvarkymo procesai savivaldybėje. Projektas tiesiogiai prisidės prie savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo ir administracijos ir jai pavaldžių įstaigų efektyvumo didinimo.
Finansavimo šaltinis (-iai): Europos socialinis fondas ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. sausis – 2011 m. gegužė
Projekto vertė: 178.735,00 Lt
Paramos suma: 151.924,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

 

9. Projekto pavadinimas: „Gižų ir Šiaudiniškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“
Projekto vykdytojas: UAB „Geotaškas“
Projekto užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – pagerinti Gižų ir Šiaudiniškių gyvenviečių dalies melioracijos statinių techninę būklę.
Projekto uždaviniai: Atlikti Gižų ir Šiaudiniškių gyvenviečių dalies melioracijos statinių rekonstrukciją, atlikti projekto administravimą ir viešinimą.
Laukiami rezultatai: Bus rekonstruota 2,64 km drenažo rinktuvų, 0,27 km griovių bei 2 pralaidos, bendras šių melioracijos statinių aptarnaujamas plotas siekia 22,7 ha.
Finansavimo šaltinis (-iai): KPF ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. birželis – 2011 m. kovas
Projekto vertė: 658.828,00 Lt
Paramos suma: 544.485,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

10. Projekto pavadinimas: „Vilkaviškio socialinės pagalbos centro pastato rekonstrukcija“ Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-41-002
Projekto vykdytojas: UAB „EIP Kaunas“
Projekto užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – modernizuoti VšĮ Vilkaviškio socialinės pagalbos centro infrastruktūrą, tokiu būdu siekiant gerinti teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir apimtis labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms (neįgalūs ir sutrikusio intelekto vaikai, suaugę asmenys su negalia, socialinės šeimos ir jų vaikai).
Projekto uždaviniai: Atlikti rekonstrukcijos ir statybos darbus, įkuriant naujus struktūrinius padalinius ir modernizuojant jau esamus. Taip pat įsigyti reikalingą įrangą ir baldus.
Laukiami rezultatai: Tikslinių grupių asmenys gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą – 40 asmenų (neįskaitant, kad maždaug 30 asmenų kiekvieną mėnesį gaus reikalingas paslaugas, kreipdamiesi į paramos šeimai tarnybą. Planuojam, kad per vieną dieną įstaiga galės aptarnauti iki 40 asmenų, tačiau ne visoms tikslinėms grupėms paslaugos bus teikiamos kiekvieną dieną ( pvz., laikino apnakvindinimo paslaugos socialinės rizikos šeimoms), todėl planuojamas metinis aptarnaujamų tikslinių grupių skaičius gali siekti 780 (įvertinus, kad paramos šeimai tarnyba per metus suteiks paslaugas apie 360 asmenų ir didžioji dalis paslaugų bus teikiamos darbo dienomis). Siekiant šių tikslų bus rekonstruotas socialinės pagalbos pastatas ir garažas, sutvarkyta teritorija bei įsigyta visa reikalinga įranga ir baldai.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. liepa – 2010 m. rugpjūtis
Projekto vertė: 2.942.896,00 Lt
Paramos suma: 2.501.461,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


11. Projekto pavadinimas: „Gudkaimio globos namų pastato rekonstravimas“
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – atlikti Gudkaimio globos namų rekonstravimą ir užtikrinti geresnį pritaikymą socialinių paslaugų (bendruomenės senjorų ir neįgaliųjų rūpybos bei socialinio konsultavimo paslaugų) teikimo poreikiams, siekiant padidinti Gudkaimio kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
Projekto uždaviniai: Gudkaimio globos namų remontą sudaro lifto įrengimo darbai ir planuojamo socialinių konsultacijų centro patalpų remonto darbai.
Laukiami rezultatai: Gudkaimio globos namų gyventojai turės jų priežiūros ir socialiniams poreikiams pritaikytą gyvenamąją aplinką, globos namų personalas ir planuojamo įkurti socialinių konsultacijų centro personalas turės geresnes profesinės veiklos sąlygas užtikrinančią darbo aplinką. Taip pat pagerės Gudkaiio kaimo įvaizdis, išaugs kaimo gyvenamosios aplinkos kokybė ir patrauklumas bei viešųjų paslaugų prieinamumas kaimo gyventojams.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. balandis – 2010 m. gruodis
Projekto vertė: 467.035,00 Lt
Paramos suma: 319.887,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


12. Projekto pavadinimas: „Vieno langelio principo įgyvendinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ Nr. VP1-4.3-VRM-01-V
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – prisidėti prie viešųjų paslaugų kokybės gerinimo diegiant „vieno langelio“ principu veikiančią sistemą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje.
Projekto uždaviniai: Atlikti infrastruktūros, procesų bei kompetencijos vertinimą, įvertinti procesų greičius bei galimybes juos vertinti, parengti procesų aprašus, pritaikytus IT sistemoms bei perkelti juos į IT aplinką, parengti specialistus, aptarnaujančius interesantus.
Laukiami rezultatai: Įdiegta „vieno langelio“ principu veikianti paslaugų teikimo sistema. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, apmokyti naudotis nauja sistema.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. lapkritis – 2011 m. lapkritis
Projekto vertė: 412.653,00 Lt
Paramos suma: 350.755,05 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


13. Projekto pavadinimas: „Viešosios įstaigos Alvito Šv. Kazimiero namų remontas“
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – atlikti Šv. Kazimiero namų rekonstravimą bei užtikrinti geresnį pritaikymą socialinių paslaugų (vaikų rūpybos ir socialinio konsultavimo paslaugų) teikimo poreikiams, siekiant padidinti Alvito kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
Projekto uždaviniai: Alvito Šv. Kazimiero namų rekonstravimas. Ši veikla apima konsultavimą projekto rengimo klausimais, projektavimo darbus (techninio projekto rengimą), priejkto vykdymo priežiūrą ir darbų techninę priežiūrą, rekonstravimo darbus ir projekto viešinimą.
Laukiami rezultatai: Alvito Šv. Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai turės visuomeninius standartus atitinkančią socialinę ir gyvenamąją aplinką, globos namų personalo darbuotojai ir planuojamo įkurti socialinių konsultacijų centro personalas turės geresnes profesinės veiklos sąlygas užtikrinančią darbo aplinką. Taip pat pagerės Alvito kaimo įvaizdis, išaugs gyvenamosios aplinkos kokybė ir patrauklumas bei viešųjų paslaugų prieinamumas Alvito kaimo gyventojams.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. balandis – 2010 m. gruodis
Projekto vertė: 244.298,00 Lt
Paramos suma: 162.260,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


14. Projekto pavadinimas: „Vilkaviškio miesto bendrojo plano parengimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-41-006
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Vilkaviškio miesto teritorijos darnų vystimąsi, racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į Vilkaviškio miesto teritorijos plėtros ilgalaikius poreikius.
Projekto uždaviniai: Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bus rengiamas Vilkaviškio miesto teritorijos bendrasis planas, kuriuo siekiama:
1. suformuoti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos sistemą;
2. optimizuoti teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą;
3. numatyti priemones ir apribojimus, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;
4. numatyti priemones užstatytų teritorijų urbanistinei erdvinei kompozicijai tobulinti gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti, bendrojo naudojimo želdynų sistemai formuoti;
5. nustatyti teritorijų pastatų aukščio reglamentus;
6. numatyti pagrindines regioninės politikos formavimo bei įgyvendinimo nuostatas;
7. rezervuoti teritorijas, kuriose būtų plėtojami komunikaciniams koridoriams, inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti reikalingi objektai.
Laukiami rezultatai: Parengus Vilkaviškio miesto bendrąjį planą, bus sudarytos sąlygos skatinti investicijas socialiniam ekonominiam vystymui.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. liepa – 2011 m. liepa
Projekto vertė: 738.348,00 Lt
Paramos suma: 627.595,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

15. Projekto pavadinimas: „Lopšelio-darželio pastato Gražiškių miestelyje rekonstravimas“
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – atlikti Gražiškių miestelio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos pastato rekonstravimą, užtikrinti geresnį pritaikymą vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimo poreikiams bei rekonstruotame pastate įkurti viešąją biblioteką miestelio bendruomenės narių švietimo ir kultūros poreikiams tenkinti, siekiant padidinti Gražiškių miestelio gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
Projekto uždaviniai: Įgyvendinant projektą numatoma vykdyti vieną veiklą – Gražiškių miestelio lopšelio-darželio pastato rekonstravimą. Ši veikla apima konsultavimą projekto rengimo klausimais, projektavimo darbus, projekto vykdymo priežiūrą, rekonstravimo darbus ir projekto viešinimą.
Laukiami rezultatai: Gražiškių miestelio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos auklėtiniai turės visuomeninius standartus atitinkančią priežiūros ir ugdymo aplinką, šios ugdymo įstaigos personalas ir numatomos steigti bibliotekos personalas turės geresnes profesinės veiklos sąlygas atitinkančią darbo aplinką. Taip pat pagerės Gražiškių miestelio įvaizdis, išaugs gyvenamosios aplinkos kokybė ir patrauklumas bei viešųjų bibliotekos paslaugų prieinamumas Gražiškių miestelio gyventojams.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. balandis – 2010 m. gruodis
Projekto vertė: 711.469,00 Lt
Paramos suma: 483.404,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


16. Projekto pavadinimas: „Darželio pastato Pajevonio kaime remontas“
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Projekto tikslas – atlikti Pajevonio kaimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos pastato rekonstravimą, užtikrinti geresnį pritaikymą vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimo poreikiams bei rekonstruotame pastate įkurti viešąją biblioteką miestelio bendruomenės narių švietimo ir kultūros poreikiams tenkinti, siekiant padidinti Pajevonio kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
Projekto uždaviniai: Įgyvendinant projektą numatoma vykdyti vieną veiklą – Pajevonio kaimo darželio pastato rekonstravimą. Ši veikla apima konsultavimą projekto rengimo klausimais, projektavimo darbus, projekto vykdymo priežiūrą, rekonstravimo darbus ir projekto viešinimą.
Laukiami rezultatai: Pajevonio kaimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos auklėtiniai turės visuomeninius standartus atitinkančią priežiūros ir ugdymo aplinką, šios ugdymo įstaigos personalas ir numatomos steigti bibliotekos personalas turės geresnes profesinės veiklos sąlygas atitinkančią darbo aplinką. Taip pat pagerės Pajevonio kaimo įvaizdis, išaugs gyvenamosios aplinkos kokybė ir patrauklumas bei viešųjų bibliotekos paslaugų prieinamumas Pajevonio kaimo gyventojams.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. balandis – 2010 m. gruodis
Projekto vertė: 498.898,00 Lt
Paramos suma: 338.194,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Riklius
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:v.riklius@vilkaviskis.lt


 

17. Projekto pavadinimas: „Pasienio kelių infrastruktūros gerinimas Vilkaviškio ir Suvalkų rajonų savivaldybėse“ Nr. LT-PL/064
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Šis projektas skirtas gerinti komunikavimo galimybes tarp Lietuvos ir Lenkijos respublikų.
Projekto uždaviniai: Projekto metu planuojama rekonstruoti 6 kelių atkarpas pasienio teritorijose. Bendras šių kelių ruožas sieks 7,158 km. Visiems investicijų objektams yra parengtos galimybių studijos ir techniniai projektai.
Laukiami rezultatai: Projekto generuojama nauda pasireikš pagerėjusiomis eismo sąlygomis, sutrumpėjusiu kelionės laiku, pagerėjusiu kai kurių vietovių pasiekiamumu. Tai leis gerinti vietos gyvenimo sąlygas bei didinti vietovių patrauklumą užsieniečiams, ypač turistams.
Finansavimo šaltinis (-iai): Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. sausis – 2011 m. birželis
Projekto vertė: 1.124.838,00 EUR
Paramos suma: 956.112,30 EUR
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Blažys
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:a.blažys@vilkaviskis.lt


18. Projekto pavadinimas: „Vilkaviškio rajono Pilviškių seniūnijos griovių A-11, A-1-2, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir juose esančių statinių remontas ir rekonstrukcija“ Nr. 1IG-KM-08-1-0083548-PR001
Projekto vykdytojas: UAB „Geotaškas“
Projekto užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas – pagerinti melioracijos griovių A-11, A-1-2, Nr. 1, Nr. 1-2, Nr. 3 ir jų statinių techninę būklę.
Projekto uždaviniai: Atlikti melioracijos griovių A-11, A-1-2, Nr. 1, Nr. 1-2, Nr. 3 ir jų statinių rekonstrukciją. Atlikti projekto administravimą ir viešinimą.
Laukiami rezultatai: Siekiant pagerinti minėtų griovių būklę, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija atliko šiuos veiksmus:
1. 2006 m. užsakė parengti Vilkaviškio r. Pilviškių sen. griovių A-11, A-1-2, Nr. 1, Nr. 1-2, Nr. 3 ir juose esančių statinių rekonstrukcijos techninį darbo projektą, jo vykdytojas – I. Vitarto projektavimo įmonė.
2. 2008 m. užsakė parengti minėtų griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijos projekto aprašą ir paraišką, siekiant gauti lėšas objektų rekonstrukcijai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka, vykdytojas – UAB „Geotaškas“.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. gegužė – 2009 m. lapkritis
Projekto vertė: 551.362,00 Lt
Paramos suma: 494.420,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Blažys
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:a.blažys@vilkaviskis.lt


 

19. Projekto pavadinimas: „Vilkaviškio rajono Paežerių dvaro ledainės (sandėlio) pastato rekonstrukcija ir pritaikymas turizmui“ Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-41-004
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas – išsaugoti vieno iš unikaliausių Sūduvos krašto dvarų komplekso pastatą (buvusią ledainę) ir pritaikyti jį visuomenės reikmėms, muziejinei paskirčiai, švietimui ir edukacinėms programoms.
Projekto uždaviniai: Įgyvendinant projektą, bus užtikrintas kultūros paveldo objekto išsaugojimas, priežiūra ir sudarytos sąlygos Vilkaviškio krašto muziejaus funkcijų vykdymui.
Laukiami rezultatai: Rekonstruotose patalpose planuojama įrengti ekspozicijų sales, kabinetus, pagalbines patalpas. Bendras pastato plotas po rekonstrukcijos – 167,96 kv. m.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. gegužė – 2010 m. gruodis
Projekto vertė: 1.129.066,48 Lt
Paramos suma: 1.002.290,65 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Blažys
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:a.blažys@vilkaviskis.lt


 

20. Projekto pavadinimas: „Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų pastatų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas“ Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-41-005
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas – energetinių resursų panaudojimo efektyvumo didinimas, tuo pačiu neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.
Projekto uždaviniai: Planuojami renovacijos darbai: šilumos tiekimo sistemų renovacija, šildymo – vėdinimo sistemų įrengimas, grindų ir sienų apšiltinimas, vandentiekio ir nuotykinės sistemos rekonstrukcija bei elektros instaliacijos keitimo ir apsaugos signalizacijų įrengimo darbai.
Laukiami rezultatai: Atlikus pastatų renovaciją: sumažės energijos sunaudojimas, sumažės išlaidos šildymui, pagerės darbo sąlygos, sumažės sergamumas, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai, pagerės vaikų gyvenimo ir jų priežiūros kokybė.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. balandis – 2010 m. lapkritis
Projekto vertė: 1.877.775,54 Lt
Paramos suma: 1.877.775,54 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Blažys
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:a.blažys@vilkaviskis.lt


 

21. Projekto pavadinimas: „Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatų renovavimas“ Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-008
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas – energetinių resursų panaudojimo efektyvumo didinimas, tuo pačiu neigiamo poveikio aplinkai mažinimas.
Projekto uždaviniai: Planuojami renovacijos darbai: šilumos sistemų renovacija, šildymo – vėdinimo sistemų įrengimas (senajame pastate), langų keitimas, sienų apšiltinimas, grindų renovacija.
Laukiami rezultatai: Atlikus pastatų renovaciją: sumažės energijos sunaudojimas, sumažės išlaidos šildymui, pagerės darbo sąlygos, sumažės sergamumas, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai, pagerės mokymo ir mokymosi kokybė.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir valstybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. balandis – 2011 m. kovas
Projekto vertė: 3.153.573,00 Lt
Paramos suma: 3.153.573,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Blažys
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:a.blažys@vilkaviskis.lt


 

22. Projekto pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-029
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas – įgyvendinant Nemuno vidurupio baseino investicinę programą, užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą Vilkaviškio rajone.
Projekto uždaviniai: Vilkaviškio rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti Vilkaviškio, Kybartų miestų ir Virbalio gyvenvietės vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtrą bei atlikti Vilkaviškio miesto nuotekų valyklos rekonstrukciją.
Laukiami rezultatai: Įgyvendinus teikiamą projektą, būtų išspręstas kokybiškų vandentvarkos paslaugų teikimas į projektą įtrauktuose gyvenamuosiuose rajonuose, pagerintos gyventoju gyvenimo sąlygos, padidintas rajono vandentvarkos ūkio efektyvumas, pagerėtų ekologinė situacija, būtų suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų VT papildomai 1565 gyventojų ir NT – 1894 gyventojų.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai, valstybės biudžeto lėšos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. gegužė – 2011 m. kovas
Projekto vertė: 22.200.000,00 Lt
Paramos suma: 19.857.295,53 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Mindaugas Lenkas
Tel.: (8 342) 60059, el.p.:m.lenkas@vilkaviskis.lt


 

23. Projekto pavadinimas: „Kybartų nuotekų valyklos statyba“ Nr. 2004/LT/16/C/PE/022, sutarties Nr. J2-772
Projekto vykdytojas: UAB „Kortas“
Projekto užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas – įgyvendinant Nemuno vidurupio baseino investicinę programą, užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą Vilkaviškio rajone.
Projekto uždaviniai: Vilkaviškio rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti Kybartų miesto ir Virbalio gyvenvietės nuotekų tinklų plėtrą.
Laukiami rezultatai: Naujai pastatytos nuotekų valyklos projektinis pajėgumas bus 6000 gyventojų. Vidutinis valandos debitas 35 m3/h, paros – 840 m3/d, o maksimalus paros debitas 1260 m3/d. Prie šios nuotekų valyklos bus prijungti Kybartų ir Virbalio vandentvarkos tinklai.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai, valstybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. kovas – 2010 m. gegužė
Projekto vertė: 11.844.374,11 Lt
Paramos suma: 11.844.374,11 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Mindaugas Lenkas
Tel.: (8 342) 60059, el.p.:m.lenkas@vilkaviskis.lt


 

24. Projekto pavadinimas: „Jaunimo bendradarbiavimas abipus sienos“ Nr. LT-PL/047
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai: Tikslas – projekto įgyvendinimas reikšmingas vaikų ir jaunimo sportinių programų keitimo vystymui ir ryšių tarp Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų stiprinimui.
Laukiami rezultatai: Tai būtų pasiekta organizuojant pastovius renginius, sportines stovyklas. Vyktų bendruomenių keitimasis patirtimi ir aktyvios visuomenės vystimasis. Kad toks keitimasis, kuris užtikrintų vaikams ir jaunimui europietiškas sąlygas sporto lavinimui būtų įmanomas, reikalingos investicijos į sportinę Lietuvos ir Lenkijos infrastruktūrą.
Finansavimo šaltinis (-iai): Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
Įgyvendinimo laikas: 2009 m. sausis – 2012 m. sausis
Projekto vertė: 3.506.931,00 EUR
Paramos suma: 2.980.891,35 EUR
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Luščikauskienė
Tel.: (8 342) 60076, el.p.:o.luscikauskiene@vilkaviskis.lt


 

25. Projekto pavadinimas: „Elektroninės demokratijos plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-41
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas – suteikti galimybę Vilkaviškio rajono gyventojams elektroninėmis priemonėmis įgyvendinti savo demokratines teises.
Projekto uždaviniai: Atnaujinti Savivaldybės svetainę bei įdiegti tarybos posėdžių eigos transliavimo priemones, posėdžio medžiagos archyvavimo sistemą.
Laukiami rezultatai: Nustatyto uždavinio įgyvendinimas leis pasiekti šiuos rezultatus: atnaujinta Vilkaviškio savivaldybės svetainė, įdiegiant priemones elektroninei demokratijai reikštis; įdiegta savivaldybės posėdžių eigos ir sprendimų priėmimo elektroninėje erdvėje viešinimo tiesioginio transliavimo būdu priemonės; sukurtos elektroninės demokratijos priemonė, užtikrinančios informacijos operatyvų pateikimą visuomenei bei institucijos veiklos skaidrumą.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir valstybės biudžeto lėšos
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. liepa – 2011 m. gruodis
Projekto vertė: 211.086,00 Lt
Paramos suma: 211.086,00 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Luščikauskienė
Tel.: (8 342) 60076, el.p.:o.luscikauskiene@vilkaviskis.lt


 

26. Projekto pavadinimas:„Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas“ Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-41-011
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas – sumažinti lopšelio-darželio „Eglutė“ pastato energetinių resursų naudojimą.
Projekto uždaviniai: Ketinami atlikti darbai: parengti reikiamą techninę dokumentaciją bei atlikti išorinių aitvarų (sienų, stogo ir pirmo aukšto grindų) ir energetikos sistemos rekonstrukciją.
Laukiami rezultatai: Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovas – 2011 m. birželis
Projekto vertė: 963.423,92 Lt
Paramos suma: 963.423,92 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Blažys
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:a.blažys@vilkaviskis.lt


27. Projekto pavadinimas: „Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas“ Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-41-012
Projekto vykdytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas – sumažinti lopšelio-darželio „Buratinas“ pastato energetinių resursų naudojimą.
Projekto uždaviniai: Ketinami atlikti darbai: parengti reikiamą techninę dokumentaciją bei atlikti išorinių aitvarų (sienų, stogo ir pirmo aukšto grindų) ir energetikos sistemos rekonstrukciją.
Laukiami rezultatai: Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir ugdymo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.
Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai
Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovas – 2011 m. birželis
Projekto vertė: 1.035.657,22 Lt
Paramos suma: 1.035.657,22 Lt
Projekto koordinatorius:
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Blažys
Tel.: (8 342) 60071, el.p.:a.blažys@vilkaviskis.lt