Meniu
GYVULININKYSTĖ

Atsakingi asmenys:


Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Žemės ūkio skyrius

Vyriausioji specialistė

Jūratė Bindokaitė

jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt

203

8 616 10 370

(8 342) 66 006

Bartininkų seniūnija

Vyresnioji specialistė

Birutė Matulevičienė

birute.matuleviciene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 380

(8 342) 66 013

Gižų ir Virbalio seniūnijos

Vyresnioji specialistė

Skaidrutė Vidūnienė

skaidrutė.viduniene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 371

(8 342) 66 017

Gražiškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Sigita Marcinkevičienė

sigita.marcinkeviciene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 372

(8 342) 66 021

Keturvalakių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Rita Kriaučialiūnienė

rita.kriaucialiuniene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 373

(8 342) 66 025

Kybartų seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Zenonas Žaldokas

zenonas.zaldokas@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 374

(8 342) 66 063

Klausučių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Reda Ciganienė

reda.ciganiene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 375

(8 342) 66 029

Pajevonio seniūnija

Vyresnioji specialistė

Gintauta Žaliniakienė

gintauta.zaliniakiene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 376

(8 342) 60 008

Pilviškių seniūnija

Vyresnioji specialistė

Lina Bareikienė

lina.bareikiene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 377

(8 342) 66 037

Šeimenos seniūnija

Vyresnioji specialistė

Onutė Čėsnienė

onute.cesniene@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 378

(8 342) 66 042

Vištyčio seniūnija

Vyresnysis

specialistas

Rimantas Liepuonius

rimantas.liepuonius@vilkaviskis.lt

-

8 616 10 381

(8 342) 66 058

 

Teisinė bazė:

1. Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklės 

2. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 m. skyrimo taisyklės

3. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklės

4. Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už ėriavedes mokėjimo taisyklės

5. Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės 

6. Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės

7. Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašas

8. Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodika

9. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklės 

10. 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklės

11. 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės

 

SVARBU! VADOVAUKITĖS GALIOJANČIA SUVESTINE REDAKCIJA!

 


 

  • Vilkaviškio rajono savivaldybė įtraukta į afrikinių kiaulių maro buferinę zoną

2018-03-13 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus įsakymu išplėsta AKM buferinė zona į kurią patenka Vilkaviškio rajono savivaldybė. Tai daroma siekiant apsaugoti kiaulių laikytojus nuo galimų nuostolių, kuriuos jie patirtų nustačius ligą ūkiuose.

Kiaules savo reikmėms galima skersti laikymo vietose, ar su teritorinės VMVT leidimu išvežti į VMVT patvirtintas skerdyklas. Jei kiaulės netinkamos skersti dėl amžiaus, galima jas nugaišinti ir gaišenas perduoti šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojams. Visais atvejais turi būti paimti kiaulių kraujo ir organų mėginiai AKM tyrimams ir tik diagnozei nepasitvirtinus, paskerstų kiaulių mėsą bus leidžiama vartoti savo reikmėms be jokių apribojimų.

Paraiškos atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, forma

 


 

  • Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės -  židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimas ir atlyginimas


Priemonė skirta suteikti valstybės pagalbą gyvūnų savininkams, patyrusiems nuostolius, už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų paskerstus galvijus, prarastas pajamas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) taikytų apribojimų ir draudimų, sunkumų, įsigyjant naujų galvijų.

Paramos gali kreiptis juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi nuosavybės teisę į galvijus, priverstinai paskerstus naikinant užkrečiamąsias ligas ir kurie verčiasi pirmine žemės ūkio gamyba. Juridiniai asmenys turi atitikti reikalavimus, keliamus mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Teikiamos paramos dydis. Galvijų savininkui 100 procentų atlyginami nuostoliai, jei galvijų savininkas, vykdydamas VMVT nurodymus, ėmėsi priemonių, kad užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinys jam nuosavybės teise priklausančioje galvijų bandoje būtų sunaikintas, ši užkrečiamoji liga neišplistų, ir įvykdė VMVT nurodymą paskersti galvijus. Nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažintas žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės pagalbai skirtas lėšas.

 

Prašymas atlyginti nuostolius

 

Duomenų patvirtinimo deklaracija valstybės pagalbai gauti už nuostolius dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – galvijų bandoje sunaikinimo