Meniu
Projektai

2017/2018 m.m.

 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 

  Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

                            „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

(įgyvendinamas pagal tarptautinę programą)

PROJEKTO DALYVIAI

Jaunieji ambasadoriai – 4 mokiniai

Vyresnieji ambasadoriai – 2 mokytojai ir bibliotekininkė

 

MENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy) – technologijomis grįstas mokymas; kursai mokytojams

PROJEKTO DALYVIAI

Mokytojos Monika Lukoševičiūtė; Vilma Imbrasienė

 

Erasmus+ programos projektas „Culture Bridge“ (Turkija; pasirašyta sutartis)

PROJEKTO DALYVIAI

Gimnazijos mokiniai; mokytoja M. Lukoševičiūtė

 

Erasmus+ programos projektas 

„Netiquette: empowering digital youth“ (Estija; pasirašyta sutartis)

PROJEKTO DALYVIAI

Gimnazijos mokytojai

 

Erasmus + programos projektas  „Environment“  (Lenkija; pasirašyta sutartis)

PROJEKTO DALYVIAI

6 mokiniai ir mokytoja Vilma Imbrasienė

 

Projektas – konkursas „Best in English“, bendradarbiaujant su Čekijos ambasada.

PROJEKTO DALYVIAI

Šiemet 30 mokinių ir 2 mokytojos

 

Tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas“ programos  projektas „Kino klubas“

PROJEKTO DALYVIAI

2 mokytojai ir 20 mokiniai

Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazija

E-TWINNING PROJEKTAS “WE ARE EUROPEANS CHALLENGE”

PROJEKTO DALYVIAI

1A,1C, 2A, 3B KLASIŲ  MOKINIAI

TWINSSCHOOLS PROGRAM

PROJEKTO DALYVIAI

2A,2B,2E,2F,2D  KLASIŲ  MOKINIAI

 

Vilkaviškio r.  Paežerių pagrindinė mokykla

e Twinning ,,Helllo autum“

PROJEKTO DALYVIAI

Jungtinė ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo grupė

                                                    European Week Rauction

PROJEKTO DALYVIAI

Jungtinė ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–10 klasės

                                                  Vilkaviškio pradinė mokykla

                                                                   e Twinning

PROJEKTO DALYVIAI

3–4 klasių mokiniai, anglų kalbos mokytojai

Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos“ specialioji mokykla

„Draugystės pynė“

PROJEKTO DALYVIAI

2–10 klasių ir socialinių įgūdžių programos mokiniai

Kybartų ,,Saulės“ progimnazija

„Draugystės pynė“

PROJEKTO DALYVIAI

Mokiniai

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla

Erasmus+

PROJEKTO DALYVIAI

5–10 kl. mokiniai

e Twinning 

PROJEKTO DALYVIAI

1–4 kl. mokiniai

,,Olimpis“ 

PROJEKTO DALYVIAI

1–10 kl. mokiniai

,,Bebras (IT)“ 

PROJEKTO DALYVIAI

5–10 kl. mokiniai

LIONS QUEST ,,Laikas kartu“

PROJEKTO DALYVIAI

ikimokyklinukai, priešmokyklinukai  ir 1–4 kl. mokiniai

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

Smashing Cultural Stereotypes eTwinning

PROJEKTO DALYVIAI

II (10) klasės mokiniai

Erasmus+ programos KA105 Mokymosi mobilumo tarptautinis projektas „Let‘s Peer – to – Peer Volunteer“

PROJEKTO DALYVIAI

IIIB (11B) ir III (11) klasės mokiniai

Erasmus+ programos KA105 Mokymosi mobilumo tarptautinis projektas ,,Be your Boss“ (,,Būk savo darbdaviu“)

PROJEKTO DALYVIAI

IV (12) klasės mokiniai, Lietuvos Junior Achievment mokomosios programos ,,Mokinių mokomoji bendrovė“ dalyviai

Erasmus+ programos KA105 Mokymosi mobilumo tarptautinis projektas „Just Dance!“ (,,Pašokime!“)

PROJEKTO DALYVIAI

8, II (10), III (11) klasių mokiniai

Programos Erasmus+ KA105 – Mokymosi mobilumo tarptautinis projektas ,,EVS Opportunities and Benefits to Employability of Disadvantaged YOUth“ (EST galimybės bei nauda neturinčio palankių sąlygų jaunimo įsidarbinimo galimybėms)

PROJEKTO DALYVIAI

IIIB (11B) ir III (11) klasės mokiniai

Erasmus+ programos KA105 Mokymosi mobilumo tarptautinis projektas „Y. E. Multicultural Game“ („Daugiakultūrinis žaidimas“)

PROJEKTO DALYVIAI

III (11) ir IVB (12B) klasių mokiniai

 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

Lions Quest „Laikas kartu“

„Zipio draugai“

,,Pasaka maiše“

,,Miško takeliu“

,Sveikatos keliu, žengiame kartu“

,,Gyvūnai šalia manęs“

,,Gėlės gyvenimas nuo sėklos iki žiedelio“

,,Žemės spalvos“

..Padaryti pasaulį gražesnį“

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

,,Together for  our  world“(„Kartu mūsų pasauliui“)

PROJEKTO DALYVIAI

,,Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai,  pedagogė Daiva Burdulienė

Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

Tarptautinis skirtukų projektas ,,100 metų atkurtai Lietuvai“

PROJEKTO DALYVIAI

Mokiniai

 

 

 

 

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 

  Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

Visuomenės sveikatos projektas „Sveikata - teisingas požiūris“

PROJEKTO DALYVIAI

Visi gimnazijos mokiniai

 

 

 

 

„Tyrėjų naktis“

PROJEKTO DALYVIAI

4 mokytojai ir 80 mokinių

 

Vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo projektas „Ačiū“.

PROJEKTO DALYVIAI

1 mokytojas ir 15 mokinių

 

Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“

PROJEKTO DALYVIAI

15 mokinių

 

„Erdvėlaivis Žemė 2017“

PROJEKTO DALYVIAI

2 mokytojai ir 20 mokinių

 

VKIF projektas „Kalbų kengūra“

PROJEKTO DALYVIAI

5 mokytojai ir 30 mokinių

 

Moksleivių teisinio švietimo  projektas „Gatvės teisė“

PROJEKTO DALYVIAI

1 mokytoja ir 100 mokiniai

 

„Mes rūšiuojam“

PROJEKTO DALYVIAI

Gimnazijos bendruomenė

                                                        

 

Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinė mokykla

,,Sveikatiada“

,,Šimtmečio dovana Lietuvai“

,,Mes rūšiuojam“

,,Gelbėkite vaikus“,,Europos atliekų mažinimo savaitė“

,,Šimtmečio dovanos Lietuvai“

VŠĮ Vilniaus tarptautinės mokyklos projektas ,,Stauk kaip 100 vilkų“

PROJEKTO DALYVIAI

Jungtinė ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1–10 klasės

 

 

 

,,Zipio draugai“

PROJEKTO DALYVIAI

Jungtinė ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo

 

 

,,Įveikiame kartu“

PROJEKTO DALYVIAI

1–4 klasės

 

 

Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazija

,,Jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistem“

PROJEKTO DALYVIAI

1- 4 klasių  mokiniai         

Aplinkosauginis  „Mes rūšiuojam“

PROJEKTO DALYVIAI

1- 4  klasių  mokiniai         

,,Mepa- mokykla Europos parlamento  ambasadorė“

PROJEKTO DALYVIAI

1-4 klasių  mokiniai         

ITC  „ Kompiuterinė Kalėdų pasaka“

PROJEKTO DALYVIAI

3- 4 klasių leidėjų grupė

                                                  Vilkaviškio pradinė mokykla

,,Darni mokykla“

„Mes rūšiuojam“

                                                         PROJEKTO DALYVIAI

Mokyklos bendruomenė – mokiniai, mokytojai, aptarnaujantis personalas, tėvai

 

 Kybartų ,,Saulės“ progimnazija

„Sveikatiada“

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

PROJEKTO DALYVIAI

Mokiniai

 

 

 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

Mokykla – Europos parlamento ambasadorė“

Misija 2017#LAISVĖS KELIONĖ“

LMS programa „Emocija+“

Pilietinė iniciatyva, skirta paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją

PROJEKTO  DALYVIAI

1–4, 5–8 ir I–IV klasių mokiniai

 

 

Vilkaviškio  ,,Ąžuolo“ progimnazija

Profesinės savanorystės projektas ,,Kam to reikia?“

PROJEKTO DALYVIAI

8-10 klasių mokiniai

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

PROJEKTO DALYVIAI

2–4 klasių mokiniai ir šiose klasėse dirbantys mokytojai

Neformaliojo vaikų švietimo projektas „Ugdome išradėją“ VšĮ „Robotikos mokykla“

PROJEKTO DALYVIAI

1–4, 5–6 klasių mokiniai

Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras

,,Matematikos pasiekimų gerinimas  tobulinant ugdymo turinį“

PROJEKTO DALYVIAI

5-10 klasių mokiniai

,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

PROJEKTO DALYVIAI

1-10 klasių mokiniai

,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“

PROJEKTO DALYVIAI

1-4 klasių mokiniai

,,Sveikatiada“

PROJEKTO DALYVIAI

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikai, 1-10 klasių mokiniai

Pajevonio pagrindinė mokykla

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Pilietinė iniciatyva, skirta Tolerancijos dienai

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“

Edukaciniai konkursai „Olympis“

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių bei nebenaudojamos buitinės technikos ir elektronikos surinkimo projektas

 „Mes – rūšiuojam“

PROJEKTO DALYVIAI

1-9 klasių mokiniai

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla

,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

,,Sveikas vaikas – mūsų ateitis“

,,Apkabinkime žemę“

,,Veiksmo savaitė  ,,BE PATYČIŲ“

,,Emocija+”           

PROJEKTO DALYVIAI

5-10 klasių mokiniai

Salomėjiškų mokyklų susitikimai                                         

PROJEKTO DALYVIAI

5 Respublikos mokyklų 8–12 kl. mokiniai ir mokytojai

Pilviškių ,,Santakos“ gimnazija

,,Informatika pradiniame ugdyme“  

PROJEKTO DALYVIAI

Rūta Bakūnienė, Daiva Neiberkė, Vilija Kasiliauskienė, Asta Pavilonienė, Danutė Valiūnienė

Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programa

 „Sveika gyvensena – ne mada, o būtinybė 6“

PROJEKTO DALYVIAI

Aušra Smaidžiūnienė, Gitana Pabricienė, Irma Simokaitienė

 1 – 8 klasių ir I - III gimn. klasių mokiniai

Socializacijos programa (vaikų vasaros užimtumas) „Kelionės, sportas, draugystė 12“

PROJEKTO DALYVIAI

Gitana Pabricienė, 1 – 5 klasių mokiniai

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla

,,Savaitė be patyčių“

,,Atmintis gyva, nes liudija“

,,Mes rūšiuojam prisijunk ir tu!”

,,Sveikatiada“

PROJEKTO DALYVIAI

1-10 klasių mokiniai

Lutučiukų klubas 

PROJEKTO DALYVIAI

1- 4 klasių mokiniai

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektas „Tavo žvilgsnis“

Socialinis projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Ir palaikyti“

Kino edukacinis projektas „Kino klubas“

PROJEKTO DALYVIAI

5-10 klasių mokiniai

 „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

PROJEKTO DALYVIAI

3–4 ir 6 klasių mokiniai

„Jungtinis Lietuvos vaikų choras“

 „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

„Mokyklos aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis“

PROJEKTO DALYVIAI

5–10 klasių mokiniai;  1–4 ir 7–10 klasių mokiniai

Vilkaviškio r. Žaliosios pagrindinė mokykla

Sveikatiada

PROJEKTO DALYVIAI

Ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo mokiniai, 1-10 klasės

Vilkaviškio Vaikų ir jaunimo centras

„OPA!“ – Optimistinis Požiūris Asmenybei

PROJEKTO DALYVIAI

14–29 metų jaunuoliai su Klausučių kaimo bendruomene, Pilviškių miestelio bendruomene, Virbalio bendruomene „Virbalio vartai“ bei Asociacija, Alvito kaimo bendruomene, Klaipėdos atviros jaunimo erdvės

Vilkaviškio Sporto mokykla

Lietuvos mokyklų žaidynės

PROJEKTO DALYVIAI

                                Rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“

Lietuvos futbolo federacijos projektas „Futboliukas“

PROJEKTO DALYVIAI

                                                             vaikai, tėvai, darbuotojai

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

,,Olimpinė karta“

Šviečiamosios gyvulininkystės projektas „Veršiukas Dobiliukas ir draugai“

„Mes rūšiuojam“

„Darom Lietuvai“

„Atmintis gyva, nes liudija“

„Savaitė be patyčių“

„Europos judėjimo savaitė“

PROJEKTO DALYVIAI

                                                             vaikai, tėvai, darbuotojai

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

„Lietuvos mažųjų žaidynės“

 „Žaidžiame, šokame, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“

„Mes rūšiuojam“

PROJEKTO DALYVIAI

                                                             vaikai, tėvai, darbuotojai

Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

„Zipio draugai“ 

PROJEKTO DALYVIAI

Priešmokyklinė  „Boružiukų“ grupė

„Laikas ratu“; „Sveikuolių sveikuoliai“

PROJEKTO DALYVIAI

Priešmokyklinė „Lašiukų“ grupė


2016/2017 m.m.

TARPTAUTINIAI 

„Zipio draugai“. 

PROJEKTO DALYVIAI

Gražiškių gimnazija; Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras; Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras; Sūdavos pagrindinė mokykla; Virbalio pagrindinė mokykla; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“.

„Erasmus+“ projektai.  

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija; Gražiškių gimnazija; Vilkaviškio pradinė mokykla; Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų Saulės” progimnazija, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras.

eTwinnig projektai.  

PROJEKTO DALYVIAI

Gražiškių gimnazija; Paežerių pagrindinė mokykla; Sūdavos pagrindinė mokykla; Bartninkų J. Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų „Saulės“ progimnazija; Vilkaviškio pradinė mokykla; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“.

Programa „Obuolio draugai“ ir tęstinis projektas „Įveikime kartu“.  

PROJEKTO DALYVIAI

Gražiškių gimnazija; Bartninkų J. Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras; Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras.

LionsQuest „Paauglystės kryžkelės“.  

PROJEKTO DALYVIAI

Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras; Virbalio pagrindinė mokykla; Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla; Sūdavos pagrindinė mokykla.

„Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2015“.  

 PROJEKTO DALYVIAI

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija; Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras.

Jaunimo nevyriausybinės organizacijos projektas „People to People“, student chapter (Vilkaviškis, Lithuania).  

PROJEKTO DALYVIAI

 Gražiškių gimnazija.

 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas ,,Siena ne riba“. 

PROJEKTO DALYVIAI

 Gražiškių gimnazija.

Europos diena „City Saul“ (10th International Meeting of European Clubs. 22nd European Meetings).

PROJEKTO DALYVIAI

 Pilviškių „Santakos“ gimnazija.

Patyčių ir smurto prevencijos Olweus. 

PROJEKTO DALYVIAI

 Sūdavos pagrindinė mokykla.

„Vienas iš penkių“.  

PROJEKTO DALYVIAI

 Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla.

Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa „Žalioji vėliava“.

PROJEKTO DALYVIAI

Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis.

FEE Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės fondo projektas „Mažiau šiukšlių“. „Tolerancijos mozaika“.

PROJEKTO DALYVIAI

Pajevonio pagrindinė mokykla; Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis.

 

RESPUBLIKINIAI
 

Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“.  

PROJEKTO DALYVIAI 

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija; Paežerių pagrindinė mokykla; Pajevonio pagrindinė mokykla; Sūdavos pagrindinė mokykla; Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras; Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“; Vilkaviškio vaikų lopšelis- darželis „Pasaka“.

Akcija „Darom Lietuvai“.  

PROJEKTO DALYVIAI

Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“.

Programos „Sniego gniūžtė“ projektas.

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija; Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

PROJEKTO DALYVIAI

Pajevonio pagrindinė mokykla; Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“; Vilkaviškio vaikų lopšelis- darželis „Pasaka“.

Sveikatiada. 

PROJEKTO DALYVIAI

Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla; Paežerių pagrindinė mokykla; Vilkaviškio pradinė mokykla; Kybartų „Saulės“ progimnazija; Sūdavos pagrindinė mokykla; Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla.

 „Savaitė be patyčių“.

PROJEKTO DALYVIAI

Pajevonio pagrindinė mokykla; Sūdavos pagrindinė mokykla; Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“.

„Kalbų Kengūra“.  

PROJEKTO DALYVIAI

 Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija; Kybartų „Saulės“ progimnazija.

VKIF projektas „Tavo Žvilgsnis“, Verslo socialinės atsakomybės projektas „VMG mokykla“, „Tyrėjų naktis 2015“, „ESF akademija“, „Lietuvos Junior Achievement“.

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija.

„Europos judėjimo savaitė“.

PROJEKTO DALYVIAI

Paežerių pagrindinė mokykla; Vilkaviškio pradinė mokykla; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“.

„Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“.

PROJEKTO DALYVIAI

Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras; Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAI

„Mano kraštas pats gražiausias“.

PROJEKTO DALYVIAI

Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras; Sūdavos pagrindinė mokykla; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“; Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“.

„Trioletas ąžuolui“.

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“.

Edukacinis projektas „Apjuoskim Lietuvėlę“.

PROJEKTO DALYVIAI

Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“; Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“; Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“.

 

PROJEKTO DALYVIAI

 

MOKYKLŲ

 

 PROJEKTO DALYVIAI

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-26 09:37:14