Meniu
Asmens duomenų apsauga (informacija)

 

INFORMACIJA DUOMENŲ SUBJEKTAMS:


Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytoja – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774441, buveinės adresas S. Nėries g. 1, 70147 VilkaviškisAsmens duomenys Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu
 


Savivaldybės administracijoje tvarkomų duomenų subjektų asmens duomenų apimtis ir asmens duomenų tvarkymo tikslai nurodyti:  
 

 

Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka