Meniu
Kultūros paveldo objektų stebėsena 2016 m.


Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

 

1.

Kunigiškių, Pajevonio piliakalnis su gyvenviete

 

 

2.

Girėnų k. senosios kapinės

 

 

3.

Vištyčio mstl. vokiečių senosios kapinės

 

 

4.

Vištyčio vėjo malūnas su technologine įranga

 

 

5.

Malūnininko namas

 

 

6.

Koplyčia

 

 

7.

Svirnas

 

 

8.

Keturvalakių  mstl. antrosios  sen. kapinės

 

 

9.

Karklinių, Beržinių k.  sen. kapinės

 

 

10.

Rugiagėlių, Dubėnų  k.  sen. kapinės, vad. Kryžiakalniu

 

 

11.

Rugiagėlių k.  I  sen. kapinės

 

 

12.

Rugiagėlių k.  II  sen. kapinės

 

 

13.

Rugiagėlių k.  III sen. kapinės

 

 

14.

Parausių kapinių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia

 

 

15.

Bebrininkų k. sen. kapinės

 

 

16.

Opšrūtų k.  vokiečių sen. kapinės

 

 

17.

Parausių k. vokiečių k. sen. kapinės

 

 

18.

Žiūrių, Gudelių k. sen. kapinės

 

 

19.

Pilviškių mstl. vokiečių sen. kapinės

 

 

20.

Pilviškių mstl. žydų senųjų kapinių dalis

 

 

21.

Geležinkelio stotis (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

22.

Sandėlis (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

23.

Bagažinė (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

24.

Tualetas (Pilviškių geležinkelio stoties statinių kompleksas, u. k. 30593)

 

 

25.

Sodybos vieta

 

 

26.

Paežerių k. senosios kapinės

 

 

27.

Visuomenės veikėjo Juozo Kauko gimtosios sodybos klėtis

 

 

28.

Kybartų žydų pirmosios senosios kapinės

 

 

29.

Šulinys (Kybartų geležinkelio stoties statinių kompleksas II, u. k. 27479)

 

 

30.

Sandėlis (Kybartų geležinkelio stoties statinių kompleksas II, u. k. 27479)