Meniu
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena

 

 

2018 m.


2016 m.

 

2015 m.

 

2014 m. 

 

2013 m.

 

2012 m.

 

 

2011 metai:

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Objekto būklės
patikrinimo aktas

Foto fiksacija

aa

1.

Šakių kaimo senosios kapinaitės

aa

2.

Šakių piliakalnis

aa

3.

Piliakalnis, vad. Juodkalniu

aa

4.

Purviniškių k. senosios kapinės

aa

5.

Stolaukio, Karalkrėslio k. senosios kapinės, vad. kapinaitėmis

aa

6.

Šilsodžio kaimo senosios kapinės

aa

7.

Strazdinės k. senosios kapinės

aa

8.

Kunigiškių, Pajevonio piliakalnis su gyvenviete

aa

9.

Šukių piliakalnis su gyvenviete

aa

10.

Kapas (T. Senkaus-Senkausko)

aa

11.

Ramovietės k. senosios kapinės

aa

12.

Miestlaukio, Kudirkos Naumiesčio piliakalnis su gyvenviete

aa

13.

Kaupiškių piliakalnis su gyvenviete

aa

14.

Dabravolės piliakalnis su gyvenviete

aa

15.

Rementiškių, Šapalų piliakalnis, vad. Prancūzų kapu 

aa

16.

Kauniškių k. senosios kapinės

aa

17.

Šapkinų, Lankeliškių k. antrosios senosios kapinės

aa

18.

Vidgirių k. vokiečių senosios kapinės

aa

19.

Skardupių k. vokiečių senosios kapinės

aa

20.

Dotamų k. senosios kapnės

aa

21.

Lankupėnų k. senosios kapinės

aa

22.

Bambinių k. pirmosios senosios kapinės

aa

23.

Mockabūdžių k. senosios kapinės

aa

24.

Navininkų, Vižaidų k. vokiečių senosios kapinės

aa

25.

Vištyčio piliakalnis su gyvenviete

aa

26.

Pavištyčio piliakalnis

aa

27.

Pavištyčio piliakalnis II su gyvenviete

aa

28.

Vaičlaukio k. senosios kapinės

aa

29.

Viščiakaimio k. senosios kapinės

aa

30.

Starkų k. senosios kapinės

aa

31.

Oželių k. senosios kapinės

aa

32.

Sodyba (L. Prūseikos gimtinė)

aa

33.

Prapuolenių, Sakalupio k. senosios kapinės

aa

34.

Stulgelių k. senosios kapinės

aa

35.

Lauckaimio k. vokiečių senosios kapinės

aa

36.

Lauckaimio k. senosios kapinės

aa

37.

Rugiagėlių k. trečiosios senosios kapinės

aa

38.

Kybeikių k. senosios kapinės

aa

39.

Girėnų, Galkiemio k. senosios kapinės, vad. Prūskapinėmis

aa

40.

Namas (Vištyčio vėjo malūno su technologine įranga pastatų kompleksas)

aa

41.

Skliausčių senovės gyvenvietė III

aa

42.

Vištyčio aliejinė su technologine įranga

aa

43.

Teiberių k. senosios kapinės

aa

44.

Vilkabalių k. senosios kapinės

aa

45.

Meiliūnų k.senosios kapinės

aa

46.

Stirniškių k. senosios kapinės

aa

47.

Vinkšnupių k. senosios totorių kapinės

aa

48.

Rasių k. antrosios senosios kapinės

aa

49.

Ožkabalių I k. senosios kapinės

aa

50.

Liukių k. antrosios senosios kapinės

aa

51.

Vilkaviškio miesto vokiečių senosios kapinės

aa

52.

Kapinės I (Vištyčio genocido kapinės)

aa

53.

Pastatas (parapijos salė)

aa

54.

Anos Volf antkapinis paminklas

aa

55.

Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnazijos pastatas

       

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-28 14:00:51