Meniu
Daugiabučių namų renovacija Vilkaviškio rajone

 Informacinis pranešimas

 apie Vilkaviškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą) 2017 m.


Energinio efektyvumo didinimo Vilkaviškio rajono daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriai (toliau – Programos administratoriai) UAB ,,Vilkuva“ ir UAB ,,Kybartų darna“ jau suorganizavo 2017 metais atrinktų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus, kuriuose kiekvieno daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimus įgyvendinti arba neįgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planą (toliau – IP). Pateikiame informaciją apie susirinkimuose priimtus sprendimus atnaujinti daugiabutį namą.

 

Susirinkimų dėl daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (IP) tvirtinimo ataskaita

 

 

 

Eil.

Nr.

Miesto pavadinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo adresas

Butų skaičius

name

Pasirinktas IP variantas (paketas)

Butų savininkų, pritarusių IP,

procentas

1.

Vilkaviškis

S. Nėries 31 B

55

B

66,00

2.

Vilkaviškis

S. Nėries 31 C

55

A

71,00

3.

Vilkaviškis

Gedimino g. 15

55

B

62,00

4.

Vilkaviškis

Gedimino g. 9

13

B

85,00

5.

Vilkaviškis

Lauko g. 28

45

B

73,00

6.

Kybartai

Č. Darvino g. 28

20

B

65,00

7.

Kybartai

K. Naumiesčio g. 9A

18

B

72,22

8.

Kybartai

Vištyčio g. 36

50

B

60,00

9.

Kybartai

Vištyčio g.36 A

100

B

60,00

10.

Kybartai

Vištyčio g.36 B

60

B

61,66

 

 

Programos administratoriai yra pateikę dokumentus finansuojančiai institucijai dėl paskolos gavimo minėtiems Vilkaviškio rajono daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Finansuojanti institucija šiuo metu vertina paraiškas ir priims atskirą sprendimą dėl kiekvienos paskolos išdavimo. Informaciją apie paraiškų vertinimo rezultatus ir priimtus sprendimus, tolimesnę Vilkaviškio rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procedūrų ir darbų eigą galite rasti Programos administratorių tinklalapiuose: www.vilkuva.lt ir www.kybartudarna.webnode.com arba paskambinę į UAB ,,Vilkuva“ tel. (8 342) 20 899 ir UAB ,,Kybartų darna“ tel. (8 342) 30 467.

 

 

2017-01-09


INFORMACINIS PRANEŠIMAS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS, KURIEMS YRA PARENGTI TREČIO ETAPO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO INVESTICIJŲ PLANAI 


2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 10.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje Nr. 314, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įvyks III-jam etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Vilkaviškio m. Gedimino g. 15  daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 11.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje Nr. 314, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įvyks III-jam etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Vilkaviškio m. S. Nėries g. 31B daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 12.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje Nr. 314, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, įvyks III-jam etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Vilkaviškio m. S. Nėries g. 31C daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.

2017 m. sausio 17 d. (antradienį) 14.00 val. Kybartų kultūros centro salėje, J. Basanavičiaus g. 40, Kybartai įvyks III etapui parengtų daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planų viešas aptarimas, į kurį kviečiami Kybartų miesto Vištyčio g. 36, Vištyčio g. 36A, Vištyčio g. 36B, Darvino g. 16, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai.

                    Susipažinti su parengtais daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planais galima čia.

 

Vilniaus g. 6, Vilkaviškis

 

J. Basanavičiaus a. 2, Vilkaviškis

 

J. Basanavičiaus a. 4, Vilkaviškis

 

Nepriklausomybės g. 50, Vilkaviškis

 

Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

 

Nepriklausomybės g. 82, Vilkaviškis

 

Mokyklos g. 3, Pilviškiai

 

Dariaus ir Girėno 2A, Kybartai

 

Darvino g. 11, Kybartai

 

Darvino g. 19, Kybartai

 

Darvino g. 28, Kybartai

 

Darvino g. 46, Kybartai

 

Darvino g. 32, Kybartai

 

Pasienio g. 3, Kybartai

 

Kudirkos Naumiesčio 9A, Kybartai


Vištyčio g. 7, Virbalis