Meniu
NVO finansavimas

 

 

KVIETIMAS

TERMINAI

KONTAKTAI

LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

KVIEČIAME VILKAVIŠKIO RAJONO NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PARAIŠKAS NVO PROGRAMOS PARAMAI GAUTI

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama Vilkaviškio rajono savivaldybės direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. B-ĮV-270 patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašą, kviečia rajono nevyriausybines organizacijas nuo 2019 m. kovo 18 d. teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui.

PRIDEDAMA:

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašas

2. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkurso paraiška–projektas

3. Konkurso paraiškos vertinimo anketa

4. Projekto išlaidų sąmatos įvykdymo atskaita

5. Projekto įgyvendinimo atskaita

Paraiškos priimamos iki 2019 m. balandžio 16 d. 17.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje, 211 kab.

Telefonas pasiteiravimui – (8 342) 60 029 arba el. paštu valda.kilikeviciute@vilkaviskis.lt

Nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti paskirtstytos lėšos

KVIEČIAME RAJONO RELIGINES BENDRUOMENES TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama Vilkaviškio rajono savivaldybės direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. B-ĮV-367 patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašą, kviečia rajono religines bendruomenes nuo 2019 m. balandžio 10 d. teikti projektų paraiškas.

 

PRIDEDAMA:

1.Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašas.

2. Paraiškos forma.

3. Ataskaitos forma.

 

 

                            

Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 8 d. 17.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje, 211 kab.

Telefonas pasiteiravimui – (8 342) 60 029 arba el. paštu valda.kilikeviciute@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio rajono savivaldybės religinių bendruomenių rėmimo konkurso projektų lėšų paskirstymas

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

NUORODA Į SKELBIMĄ:

 /go.php/lit/Kvietimas

 

PRIDEDAMA:

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. B-ĮV-498 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. B-ĮV-508 „Dėl lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Vilkaviškio rajono savivaldybėje paskirstymo“.

3. Paraiškos forma. 

4. Sąmata. 1 priedo priedas.

5. Deklaracijos forma. Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedas.

6. Vertinimo anketa. Savivaldybės tvarkos aprašo 2 priedas.

7. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Savivaldybės tvarkos aprašo 3 priedas.

8. Ataskaitos

9. Savanorių sąrašas 

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. gegužės 24 d. iki birželio 21 d. 15:00 val. 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, kurią pateikia susegtą su lydraščiu ir įteikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus „vienam langeliui“ (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, II aukštas, 304 kab.)

Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Telefonas pasiteiravimui – (8 342) 60 029 arba el. paštu valda.kilikeviciute@vilkaviskis.lt

Apskaitos klausimais konsultacijas teikia – Savivaldybės Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Gudaitienė, el. p. asta.gudaitiene@vilkaviskis.lt, tel. Nr. (8 342) 60 091, 314 kab., S. Nėries g. 1, Vilkaviškyje.

Kybartų seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas

 

Gražiškių seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas

 

Pilviškių seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas

 

Virbalio seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas

 

Bartninkų seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas

 

Vilkaviškio miesto seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas


Klausučių seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas


Šeimenos seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas


Vištyčio seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas


Keturvalakių seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas

 

Gižų seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas


Gižų seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas


Pajevonio seniūnijai skirtų lėšų paskirstymas


KVIEČIAME VILKAVIŠKIO RAJONO NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NVO PROGRAMOS 5.8. (METINIS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NVO PASKATINIMO /PEGERBIMO RENGINYS) VEIKLOS SRITĮ 


Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, vykdydama Vilkaviškio rajono savivaldybės direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. B-ĮV-270 patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašą, kviečia rajono nevyriausybines organizacijas nuo 2019 m. birželio 6 d. teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui.

Projektų pagal 5.8. finansuojamą veiklą lėšų suma skiriama ne daugiau kaip 2 000,00 eurų.

Projektai skirti renginio organizavimui privalo būti nukreipti į Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybines organizacijas. Renginio tikslas – pagerbti, paskatinti NVO.

PRIDEDAMA:

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašas

2.  Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkurso paraiška-projektas

3. Konkurso paraiškos vertinimo anketa

4. Projekto išlaidų sąmatos įvykdymo atskaita

5. Projekto įgyvendinimo atskaita

Paraiškos priimamos iki 2019 m. liepos 1 d. 17:00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje, 211 kab.  Telefonas pasiteiravimui – (8 342) 60 029 arba el. paštu valda.kilikeviciute@vilkaviskis.lt  

Nevyriausybinės organizacijos projektui finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS DALYVAUTI PROJEKTŲ SPORTO SRITYJE TEIKIMO KONKURSE

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija skelbia nevyriausybinių organizacijų paraiškų priėmimą projektų finansavimo 2019 metais sporto srityje konkursui.


Konkursui teikiamų projektų finansavimo prioritetai:

 • įvairių sporto šakų Vilkaviškio rajono pirmenybių, čempionatų, turnyrų bei seniūnijų žaidynių organizavimas ir vykdymas;
 • rajono sportininkų, komandų dalyvavimas Lietuvos Respublikos jaunučių, jaunių, jaunimo žaidynėse;
 • rajono sportininkų, komandų dalyvavimas Lietuvos Respublikos pirmenybėse bei čempionatuose;
 • rajono sportininkų, komandų dalyvavimas Lietuvos Respublikos taurių varžybose;
 • rajono sportininkų, komandų pasiruošimas Lietuvos Respublikos jaunučių, jaunių, jaunimo žaidynėms, Lietuvos Respublikos pirmenybėms, čempionatams, taurių varžyboms.

 Konkursui negali būti teikiami projektai, kurių tikslas yra:

 • poilsis, turizmas, saviveikla, kultūra;
 • pelno gavimas.
 

Paraiškos privalo atitikti Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektų sporto srityje konkurso patvirtintą formą.

Konkurso aprašas

Privaloma paraiškos forma 

 

 Nustatytos formos paraiškos priimamos Savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, 217 kabinetas) iki 2019 m. gegužės 24 d.  Informacija teikiama tel. (8 342) 60 089, 8 610 04193. PRANEŠIMAS APIE 2019 METŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ SPORTO SRITYJE SKIRTĄ FINANSAVIMĄ
Skelbiamas 2019 metų Sveikatos apsaugos srities projektų konkursas

Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) kviečia įstaigas ir organizacijas teikti paraiškas ir dalyvauti 2019 metų Sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkurse.


Nuoroda į skelbimą: /go.php/lit/Skelbiamas-2019-metu-sveikatos-apsaugos-srities-projektu-konkursas-/1


Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetinė kryptys:

 • Užkrečiamųjų ligų profilaktika;
 • psichikos sveikatos stiprinimas;
 • alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija;
 • burnos higiena ir sveikata;
 • lytinė sveikata;
 • nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija;
 • sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;
 • fizinio aktyvumo skatinimas;
 • sveikatai palankios aplinkos kūrimas;
 • lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika.

 

PRIDEDAMA:

 Paraiškos su lydraščiu pagal patvirtintą paraiškos formą pateikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) iki 2019 m. balandžio 15 d.

Informacija teikiama tel. (8 342) 60 053, mob. tel. 8 611 37177 arba el. paštu sandra.zaldariene@vilkaviskis.lt.

 PRANEŠIMAS APIE VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES PROJEKTAMS FINANSUOTI 2019 M. PASKIRSTYMĄ

 

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-31 15:23:02